Sponsoring voor DVS Hockey

Voor het verwezenlijken van onze doelen is het essentieel om extra sponsorgelden te genereren. Wij zijn op zoek naar ouders, familie, vrienden, die DVS Hockey willen helpen! Sponsoring is mogelijk via donaties vanaf € 100 per jaar en/of in natura. Sponsoring als tweerichtingsverkeer is voor ons vanzelfsprekend. Wij gaan met iedere sponsor in gesprek over de mogelijkheden. Wij zijn bereikbaar via mail sponsor@dvshockey.nl en maken graag een persoonlijke afspraak.

Binnen DVS Hockey gaan sportieve ambities en gemoedelijkheid hand in hand. De club gelooft in een goede balans tussen hockeyprestaties, sportiviteit, plezier en vriendschap. Wij focussen niet op topsport maar zijn sterk in hockey als breedte sport voor jong en oud. Onze hockeyclub is een veilige en sociale, no nonsense sportomgeving waar iedereen welkom is. Sportiviteit, respect en het welzijn van mensen staan hoog op de agenda.

DVS Hockey zet zich actief in voor verschillende samenwerkingsverbanden om krachten te bundelen en van meerwaarde te zijn voor de gemeente Waalre. Voor een kleine hockeyclub, in de nabije omgeving van grotere clubs, is dit belangrijk en noodzakelijk.

Wij werken nauw samen met de gemeente Waalre waar wij afgelopen jaar o.a. het sportcafé als ontmoetings- en overlegplek voor alle verenigingen van Waalre georganiseerd hebben. Ook met Sporthal ’t Hazzo, de KNHB en de basisscholen in Aalst-Waalre werken we intensief en prettig samen. De scholen zijn welkom bij DVS Hockey om de koningsspelen en sportdagen te organiseren. Wij hebben daarnaast ook constructieve samenwerkingsverbanden met andere (sport)verenigingen zoals VV DVS, VV Waalre, MB Hockeyschool, HC Oranje Rood, HV HOD, VC Bravo, Scouting Aalst-Waalre en BeFitcamp. Denk aan gezamenlijke inkoop, organisatie van activiteiten zoals De Nationale Sportweek, project Meedoen, werving en inzet van vrijwilligers, combi hockeyteams, talentontwikkeling, gratis aanbod voor bewegen in de buitenlucht etc..

Ieder hockeyseizoen bij M.H.V. DVS is vol sportieve hoogtepunten en inspirerende ontmoetingen. Wij kunnen sponsoren dan ook een interessant platform bieden. Sponsoren zijn essentieel voor M.H.V. DVS om een toekomstbestendige hockeyclub te zijn. Wij zijn actief op zoek naar sponsoren, groot en klein, om ons te helpen zodat we onze ambities kunnen realiseren.

Met onze sponsoren proberen wij altijd een samenwerking te realiseren die voor beide partijen interessant is. Wij leveren bijvoorbeeld een bijdrage aan de landelijke AH Sportactie in Aalst-Waalre als tegenprestatie voor hun betrokkenheid bij onze club. We doen ons uiterste best om op maat afspraken en doelstellingen met onze sponsoren overeen te komen.

Wij zetten de sponsorbijdragen in voor het behoud en de verbetering van de kwaliteit van onze hele hockeyclub. Wij vinden kwaliteit van hockeytrainingen en -ontwikkeling belangrijke pijlers voor onze club. Hiermee willen wij ons, als kleine hockeyclub, onderscheiden in de breedtesport. Wij willen onze leden excellent faciliteren. Wij investeren daarom in het opleiden van trainers en coaches, het kwalificeren van scheidsrechters, een riant zaalhockey aanbod voor alle leden, duurzame trainingsmaterialen en gespecialiseerde trainingen, o.a. voor keepers, strafcornerspecialisten etc..
Wij willen daarnaast heel graag ons clubhuis upgraden en verduurzamen. Wij zouden graag zonnepanelen plaatsen voor een beter milieu én een vollere clubkas. Energie is immers één van de grootste kostenposten waarop wij graag willen besparen. Het clubhuis moet een gezellige, sociale en energieke ontmoetingsplek zijn voor leden, ouders, supporters/sponsoren en vrijwilligers.

Voor het verwezenlijken van onze doelen is het essentieel om extra sponsorgelden te genereren. Wij zijn op zoek naar ouders, familie, vrienden, die DVS Hockey willen helpen! Sponsoring is mogelijk via donaties vanaf 100 euro per jaar en/of in natura. Sponsoring als tweerichtingsverkeer is voor ons vanzelfsprekend.
Wij gaan uiteraard graag met iedere mogelijke sponsor in gesprek over de verschillende mogelijkheden. Wij zijn bereikbaar via mail sponsor@dvshockey.nl en maken graag een persoonlijke afspraak.

Ik hoor graag van jullie!
Met vriendelijke groet,
Marieke Bouwmans – tel. 06 220 45 290

Clubnieuws overzicht