Verzekeringen

Als clubbestuur wil je dat spelers, sportbegeleiders en andere vrijwilligers goed verzekerd zijn zodat zij of de club niet aansprakelijk gesteld kunnen worden. Een kwestie van verzekeren dus. Maar bepaalde schades zoals autoschade zijn niet te verzekeren door de club.

Ieder lid van DVS Hockey is secundair verzekerd via de KNHB. Het gaat om een aansprakelijkheidsverzekering en een ongevallenverzekering. Een secundaire dekking betekent dat als er een andere verzekering is waarop je een beroep kunt doen voor jouw zaak (bijvoorbeeld een particuliere verzekering van de schadeveroorzaker), je de zaak eerst daar aan moet melden. Alleen wanneer die polis geen dekking biedt of wanneer er kosten zijn die vanuit die verzekering niet vergoed worden, én wanneer onze verzekerde wettelijk gezien aansprakelijk is voor de (letsel)schade, komt de schade voor vergoeding door de verzekeringen van de KNHB in aanmerking. Voor meer info zie de knhb site m.b.t. verzekeringen bij Interpolis

Het rijden voor de club wordt verzekeringstechnisch gezien als rijden voor ‘hobby’. De schade kan juridisch gezien niet op de club verhaald worden. De club kan zich hiervoor ook niet verzekeren. Autoschades zijn een zaak tussen veroorzaker en degene die aangereden wordt. Wordt de schade met eigen vervoer veroorzaakt, dan valt de schade onder de eigen verzekering. Als ouders regelmatig meerdere jeugdspelers vervoeren is het zeer aan te raden om een inzittendenverzekering af te sluiten en geen ongevallenverzekering.

M.H.V. DVS heeft meerdere verzekeraars benaderd om verschillende risico's af te dekken. We voeren jaarlijks een zorgvuldige polischeck uit. We kunnen als sportvereniging echter niet alle risico's afdekken. We vinden het belangrijk om spelers, ouders en vrijwilligers hier op te attenderen.

Clubnieuws overzicht