Privacy reminder

Het is alweer bijna een jaar geleden dat de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens plaatsmaakte voor de Europese Algemene verordening gegevensbescherming: de AVG. DVS Hockey is “AVG-proof”, maar om dat te behouden, moeten we bewust om blijven gaan met onze gegevens!

Het privacybeleid op de DVS website geeft overzichtelijk weer welke gegevens we gebruiken voor welk doel. Ook geeft het privacybeleid inzicht in de rechten die je hebt ten aanzien van jouw gegevens.

Ben je vrijwilliger bij de club: check nog eens hoe wel/niet om te gaan met persoonsgegevens! Binnenkort publiceren we overzichtelijke do's en don'ts met betrekking tot privacy en gegevensbescherming.  

Clubnieuws Overzicht