Lidmaatschap beŽindigen

In verband met de teamindelingen voor het nieuwe hockeyseizoen is het belangrijk dat spelers vóór 1 mei besluiten om het lidmaatschap bij onze hockeyclub te continueren of te beëindigen. Beëindigen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie, via mailadres ledenadministratie@dvshockey.nl.

De opzegging van het lidmaatschap moet uiterlijk 1 mei voorafgaand aan het nieuwe hockeyseizoen bekend zijn bij de club. Een mondelinge opzegging via de coach of trainer is niet geldig.

De ledenadministratie zal de opzegging per mail bevestigen. Bij een niet tijdige opzegging zal € 35,- in rekening worden gebracht in verband met de financiële verplichtingen naar de KNHB. Bij opzegging van het lidmaatschap na aanvang van de competitie zal de volledige contributie in rekening worden gebracht. De districtscompetitie start 7 september 2019. De contributiebedragen zijn op de DVS website te vinden.

Clubnieuws overzicht