Voorbereidingen nieuwe hockeyseizoen

Alle coaches, teammanagers en trainers gaan deze week in gesprek met de Technische Commissie (TC) en de Jongste Jeugdcommissie (JC) over de teamsamenstellingen voor volgend seizoen. Alvast bedankt voor alle input en betrokkenheid.

Wij streven er naar om de teamsamenstellingen transparant, eerlijk en objectief te laten verlopen. Het blijkt ieder hockeyseizoen een uitdaging om tot definitieve teamindelingen te komen, die aan ieders verwachtingen voldoet. Verschillende interpretaties van hockeyontwikkeling en de individuele voorkeuren van ouders, spelers en teams zorgen ieder jaar weer voor discussie. Samen met coaches en trainers wordt een zorgvuldig proces doorlopen waarbij de uitgangspunten m.b.t. teamindelingen leidend zijn. DVS teams worden samengesteld op basis van leeftijd, aantal spelers, kwaliteit, hockeyontwikkeling en vriendschappen.

Dinsdagavond 28 mei worden de concept teamindelingen door de TC en de JC met (huidige) coaches, trainers en teammanagers gedeeld.
De volgende stap is de bekendmaking van de voorlopige teamindelingen op de website op 31 mei 's-avonds laat, waarna de TC en de JC op 3 juni een inloop moment organiseren om eventuele vragen van ouders te beantwoorden. Uiterlijk 11 juni moeten de teams bij de KNHB ingediend zijn.

Vervolgens worden trainers aan de teams toegewezen door de TC en de JC en wordt de (concept) trainingsplanning begin juli gecommuniceerd. Coaches en teammanagers worden aangesteld vanuit het (nieuwe) team. 
 
DVS Hockey vindt het belangrijk om trainers en coaches/teammanagers nauw te betrekken in de voorbereidingen van het nieuwe seizoen. De Technische Commissie en de Jongste Jeugdcommissie besluiten echter over de (definitieve) teamindelingen, de trainingsplanning en de toewijzing van trainers aan teams.
 

 

Clubnieuws overzicht