Contributie 2019-2020

Binnenkort worden de contributienota's per e-mail verzonden aan alle leden. De contributiebedragen zijn niet gewijzigd t.o.v. vorig seizoen. Indien je vragen en/of opmerkingen hebt met betrekking tot de factuur, dan kan je hierover mailen met de penningmeester via penningmeester@dvshockey.nl

De Algemene Leden Vergadering is akkoord gegaan met de contributie voor het seizoen 2019-2020. De bedragen zijn te vinden op de site onder "Lidmaatschap & Contributie". Een aanvullende factuur voor zaalhockey wordt toegezonden na het bekend maken van de zaalhockeyteams (november/december).

DVS Hockey vraagt geen inschrijfgeld voor nieuwe leden en vraagt geen extra bijdrage voor 1e teams. Leeftijd is bepalend voor het contributiebedrag (niet het team); de peildatum voor leeftijd is 1 oktober. Ieder spelend lid betaalt € 2,50 administratiekosten.

Ieder lid is verplicht de vastgestelde contributie te betalen. Het heeft onze voorkeur om de inning van de contributie voor veld- en zaalhockey plaats te laten vinden via een automatische incasso. Het afgeven van een machtiging tot deze automatische incasso is voor de duur van het lidmaatschap.

Clubnieuws overzicht