Lokaal Sportakkoord

In Waalre gaan we werken aan lokaal sportakkoord. Met het sportakkoord willen we bereiken dat iedereen plezier in sport kan hebben. Nu en in de toekomst. In een veilige en gezonde omgeving. Een leven lang. Als sporter, vrijwilliger of toeschouwer.

De minister van Sport (ministerie van VWS), de gemeenten (Vereniging Sport en Gemeenten) en de sportbonden (NOC*NSF) hebben de handen ineen geslagen. Samen met de provincies, tal van maatschappelijke organisatie en bedrijven is er een Nationaal Sportakkoord gesloten. Dat is voor het eerst in de geschiedenis.

Gemeenten kunnen nu aan de slag met een lokaal/regionaal sportakkoord, gebaseerd op het Nationaal Sportakkoord. De maatregelen in het Sportakkoord laten ruimte voor lokale en/of sportspecifieke invulling. Ook onze Gemeente Waalre heeft een budget aangevraagd voor de inzet van een Sportformateur. Op woensdag 25 september is de kick-off bijeenkomst met de sportverenigingen tijdens het jaarlijkse Sportcafé. M.H.V. DVS is actief betrokken bij dit lokale sportakkoord.

Clubnieuws overzicht