Administratiekosten

Waarom betaal ik € 2,50 administratiekosten bovenop de contributie? DVS Hockey heeft de contributie-inning en het debiteurenbeheer uitbesteed aan AllUnited.

M.H.V. DVS werkt al jaren met het pakket van AllUnited. De complete ledenadministratie, de financiële administratie en alle communicatiesystemen worden via dit systeem verzorgd. Contributiefacturatie en debiteurenbeheer vragen behoorlijk specialistische kennis van AllUnited. DVS Hockey wil deze processen verder professionaliseren. Contributie is immers onze belangrijkste inkomstenbron. Daarnaast willen wij de (specialistische) werkzaamheden van vrijwilligers verminderen. Daar betalen we dus jaarlijks voor aan AllUnited. Dus ja, de € 2,50 aan administratiekosten is een betaalverplichting.

Deze week zijn de facturen voor het nieuwe seizoen per mail verstuurd. De factuur heeft een betalingstermijn van 30 dagen. Bij overschrijding van deze termijn wordt een herinneringsfactuur verstuurd. Na 2 aanmaningen wordt € 12,50 aan administratiekosten in rekening gebracht. Bij uitblijven van betaling wordt de vordering uit handen gegeven waarbij incassokosten in rekening worden gebracht. Voor vragen mail penningmeester@dvshockey.nl

 

Clubnieuws overzicht