Lid van Verdienste 2019

In de Algemene Leden Vergadering (ALV) van 4 oktober 2019 heeft het bestuur voorgesteld om Luc Bruinshorst te benoemen tot Lid van Verdienste van M.H.V. DVS. Hij is al vele jaren zeer actief en betrokken bij onze hockeyvereniging.

Volgens onze statuten en het huishoudelijk reglement zijn leden van verdienste personen die door hun prestaties aanspraak kunnen maken op de erkentelijkheid van de vereniging. M.H.V. DVS waardeert de inzet en betrokkenheid van Luc enorm.

Bestuursupdate Overzicht