Sport- en beweegakkoord Waalre

Begin december hebben jullie al kunnen lezen over de opstartbijeenkomst van het Waalres Beweeg- en Sportakkoord. Tijdens deze eerste bijeenkomst is door alle vereniging veel input gegeven om tot ambities te komen.

Het doel van het nieuwe jaar is dan ook om het Waalres Sport- en Beweegakkoord te sluiten. De eerste stappen daarin zijn de bijeenkomsten op 5 en 19 februari a.s.

Op 5 februari staan de thema's 'Inclusief sporten en bewegen' en 'Van jongs af aan vaardig in bewegen' centraal. op 19 februari is het hoofdthema 'Toekomst sport en bewegen' (combinatie van de thema's 'Duurzame Sportinfrastructuur', 'Vitale sport- en beweegaanbieders' en 'Positieve sportcultuur'.

Wat houden de thema’s van het Nationale Sportakkoord in?

  • Inclusief sporten en bewegen: meer Nederlanders (dus ook mensen met een beperking, in armoede, in eenzaamheid, met een ander geloof, een andere afkomst etc.) beleven een leven lang plezier aan sporten en bewegen in een inclusieve sport- en beweegomgeving.
  • Van jongs af aan vaardig in bewegen: Meer kinderen voldoen aan de beweegrichtlijn en motorische vaardigheden nemen toe. De laatste jaren spelen en bewegen kinderen steeds minder (door digitalisering, ontgroening, verstedelijking, te weinig veilige speelplekken, terughoudende en voorzichtige houding ouders/verzorgers bij buitenspelen) en gaan de motorische vaardigheden van kinderen sterk achteruit. Uit onderzoek blijkt dat goede motorische vaardigheden van belang zijn voor het ontwikkelen van een actieve leefstijl.
  • Duurzame Sportinfrastructuur: Nederland voorzien van een functionele, goede en duurzame sport- en beweeginfrastructuur. Dat betekent dat de exploitatie van sportaccommodaties sterk  wordt verbeterd (hogere inkomsten, lagere kosten), de openbare ruimte beweegvriendelijk wordt ingericht en alle sportaccommodaties straks duurzaam zijn.
  • Vitale sport- en beweegaanbieders: Alle aanbieders toekomstbestendig maken, zodat sport en bewegen voor iedereen toegankelijk en bereikbaar blijft. Vitale aanbieders hebben de financiële en organisatorische basis op orde, sluiten aan bij de behoefte van de hedendaagse sporter en stimuleren maatschappelijk ondernemerschap.
  • Positieve sportcultuur: Iedereen moet overal met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos kunnen sporten en bewegen. Dit vraagt aandacht van iedereen: bestuurders, coaches, trainers, ouders, en verzorgers bevorderen een positieve sportcultuur. Plezier in sport is het fundament voor een leven lang sporten en bewegen. Winnen en verliezen horen bij sport en dat kan leiden tot spanningen. Dit mag echter nooit ten koste gaan van het plezier van de sporter en het sportende kind. Uitsluiting en discriminatie gaan we tegen.

Ook M.H.V. DVS zal weer haar bijdrage leveren aan beide bijeenkomsten en middels de nieuwsbrief zullen we jullie op de hoogte houden van de vorderingen en ontwikkelingen.

Clubnieuws Overzicht