Inhalen afgelaste wedstrijden 9 februari

Wegens de storm die zondag 9 februari over ons land raasde, heeft de bond de alle wedstrijden van die dag afgelast. Voor een aantal teams waren het de laatste en soms zeer belangrijke wedstrijden. Omdat de bond veel vragen heeft gekregen omtrent het inhalen van deze wedstrijden en het berekenen van de stand in de poule, hieronder een korte verklaring van de KNHB.

Inhalen
De wedstrijden mogen t/m  zondag 1 maart 2020 ingehaald worden. Dit is niet verplicht, wanneer een team aangeeft dit liever niet te willen dan hoeft dit dus niet. Mocht het je lukken een nieuwe datum en tijd te vinden in overleg met het andere team / de andere teams, laat het dan het wedstrijdsecretariaat weten. Zij nemen dan contact met de bond om de nieuwe wedstrijden in te plannen.

 Stand in de poule berekenen
Wanneer er in een poule een onevenredig aantal wedstrijden gespeeld is, wordt de stand bepaald aan de hand van het aantal wedstrijdpunten per wedstrijd. Het gaat hier om het gemiddelde aantal behaalde punten per wedstrijd. 

Bijvoorbeeld:
Team 1 heeft 10 wedstrijden gespeeld en 26 punten dan hebben zij een gemiddelde van 26/10 = 2,6 punten per wedstrijd
Team 2 heeft 8 wedstrijden gespeeld en 24 punten, dan hebben zij een gemiddelde van 24/8 = 3,0 punten en eindigen dus hoger in de poule. 

 

Clubnieuws Overzicht