Nieuwe TC

Nadat in eerder stadium Lorenz Deen zich al had aangemeld als nieuw lid van de Technische Commissie (TC) is het bestuur verheugd om te kunnen zeggen dat de TC is uitgebreid met een nieuw lid.

Met onmiddellijke ingang is Edwin van de Ven bereid gevonden om plaats te nemen in de, voor de club, erg belangrijke commissie. Edwin is, als vader van een hockeyende dochter en zoon, al vele jaren actief als coach binnen de club en heeft daarnaast ook al diverse sponsoren binnengebracht in zijn rol in de Sponsorcommissie. Het bestuur is dan ook erg blij dat hij zijn opgedane ervaring en kennis wil aanwenden voor de TC.

Waar het bestuur ook heel erg blij mee is, is dat Marieke Bouwmans bereid is om het proces binnen de TC eenmalig voor komend seizoen wil begeleiden. Marieke is voor iedereen natuurlijk bekend vanwege haar 2 hockeyende dochters, maar ook door haar vele jaren, enthousiaste inzet in het bestuur.

De eerste taak die nu ligt te wachten op de TC is het maken van de teamindelingen voor seizoen 2020-2021

Clubnieuws Overzicht