Wie ben jij?

Elke dag besteden vrijwilligers een deel van hun kostbare vrije tijd aan het draaiende houden van de club. Om hen een gezicht te geven en een beeld te krijgen van het werk dat zij doen, stelt de redactie elke week een paar vragen aan een vrijwilliger van onze mooie club. Deze week: Jeugdcommisielid Marleen van der Avoort

Wie ben jij?
Ik ben Marleen van der Avoort. Ik ben getrouwd met Cas en moeder van Floris, Laura en Nienke die alle drie inmiddels bij DVS hockeyen. Ik heb mijn hele leven gebadmintond en vanaf dat we 12 jaar geleden in Aalst zijn gaan wonen ben ik ook gaan tennissen. Het hockey heb ik leren kennen sinds de oudste Floris is gaan hockeyen en inmiddels heb ik al veel over de sport bijgeleerd.

Wat is je functie binnen de club
Ik zit in de jeugdcommissie. Deze commissie organiseert het reilen en zeilen van de jongste jeugd, dat zijn de Benjamins tot en met de 8-tallen. We stellen de teams samen, in overleg met de trainers en coaches. We zorgen dat nieuwe kinderen die willen komen hockeyen bij hun leeftijdgenootjes kunnen beginnen en we zorgen ervoor dat ieder team een trainer en coach heeft (met de noodzakelijke hulp van ouders). Daarnaast verzorgen we de actie Sjors Sportief en kijken we hoe we nog meer aan ledenwerving kunnen doen.  

Waarom vervul je deze functie?
Het is mij met de paplepel ingegeven iets te doen voor een club waar je sport. Vroeger deden mijn ouders dat al, en zelf deed ik dat ook bij de clubs waar ik badmintonde. Ik vind het nu heel leuk meer te doen voor de club waar al mijn kinderen sporten. Je bent betrokken bij wat er speelt en helpt te zorgen dat iedereen naar hun zin kan sporten. Het is ook leuk om dit samen met andere ouders te doen.    

Hoe lang ben je betrokken bij DVS?
Sinds Floris is gaan hockeyen 4 jaar geleden, eerst als hulp bij de training en sinds 2 jaar in de jeugdcommissie. 

Wil je nog iets zeggen tegen de leden van DVS?
We zijn op zoek naar aanvulling voor de jeugdcommissie. Het zou heel fijn zijn als er een of twee ouders zijn die het ook leuk en belangrijk vinden zich in te zetten voor de club. Dus vind je het ook leuk dat je kinderen goed georganiseerd kunnen hockeyen, wil je een steentje bijdragen en lijkt het je leuk om dit samen met andere ouders te doen, meld je dan bij de jeugdcommissie@dvshockey.nl

Bestuursupdate Overzicht