Berichten van het bestuur

Wat is er afgelopen week  veel werk verzet!

Na de mededeling vorige week van onze Premier zijn we allemaal hard aan de slag gegaan om vanaf 29 april (vandaag) de trainingen voor de jeugd weer te kunnen hervatten. We hebben protocollen van de gemeente en van de KNHB ontvangen, ook daar wordt hard gewerkt. De landelijke protocollen moet ook van toepassing zijn op hele grote sportverenigingen, daarom zijn wij zijn aan de slag gegaan om dat te vertalen naar richtlijnen en protocollen voor onze eigen club. Deze informatie is via sociale media en de groepsapps met jullie gecommuniceerd.

We vragen van jullie allemaal deze regels goed na te leven, maar om ook het eigen gezond verstand te blijven gebruiken. 

Wij zullen na een week evalueren en daar waar nodig aanpassingen te doen.

Zoals al gemeld heeft de club geen financiële problemen. Maar we krijgen nu wel vragen over komend seizoen. Je vindt in de nieuwsbrief hierover een aparte mededeling. 

Na goed contact met alle sportclubs heeft de gemeente haar coördinerende rol met betrekking tot niet-leden die ook willen sporten ingevuld met het inzetten van de Sjors Sportief site. Als er vriendjes of vriendinnetjes mee willen trainen, dan kunnen ze zich via deze site aanmelden. 

Ook Marcel Balkestein start weer met de activiteiten van de hockeyschool. De hockeyschool begint op maandag 4 mei. Er stond een hockeykamp gepland in de meivakantie, maar i.v.m. Corona is dat natuurlijk geannuleerd. In overleg met Marcel is er wel extra training van de hockeyschool op 30 april en 1 mei as. De hockeyschool is volledig op de hoogte van onze protocollen en zal zich daar ook aan houden.

De handbalvereniging heeft gevraagd of zij hun jongste jeugd kunnen laten trainen op onze velden. Jammer genoeg is dat op een tijdstip dat wij zelf volop aan te trainen zijn en kunnen wij ze helaas  niet helpen.

Paramount Dance heeft gevraagd of zij op de vrijdagmiddag 2 dansactiviteiten voor de jeugd kan organiseren op ons terrein. Als zij voldoende aanmeldingen (ook via Sjors Sportief ) hebben, gaan zij gebruik maken van het grasveld. Ook zij zijn op de hoogte van de protocollen. En begin- en eindtijden worden zo gekozen dat die niet gelijk lopen met die van onze trainingen.

De KNHB heeft aan scholen aangeboden om onze clubhuizen beschikbaar te stellen indien zij extra ruimte nodig hebben. We hebben daar nog geen concrete verzoeken voor gehad, maar zullen daar actief in mee werken.

Jullie kunnen in de volgende nieuwsbrief weer een update van ons verwachten. En indien nodig via de apps.  Mocht je nog vragen hebben, je kan me altijd een mailtje sturen. Het mailadres is voorzitter@dvshockey.nl. We zullen ons best doen om je zo snel mogelijk te antwoorden

Wij hopen jullie volgend seizoen allemaal weer te kunnen zien in ons mooie clubhuis, maar voor nu:

Veel plezier met de trainingen & blijf gezond 

Namens het bestuur

Cornelie Kaptein
Voorzitter

Clubnieuws Overzicht