Update teamindelingen 2020 - 2021

De technische commissie van DVS is, in goed overleg met trainers, coaches en teammanagers, volop bezig met de DVS teamindelingen 2020-2021. 

Ook komend seizoen moeten er weer wijzigingen in de teamindeling doorgevoerd worden als gevolg van opzeggingen, nieuwe leden, leeftijd, aantallen per team etc.. De concept teamindelingen worden momenteel besproken met de begeleiders van de teams. Streven is om eind mei e.e.a. gereed te hebben zodat we uiterlijk eerste helft van juni de definitieve teamindelingen kunnen communiceren.  

Clubnieuws Overzicht