Trainersvergoeding

Bij M.H.V. DVS zijn veel vrijwilligers actief. Als coach, scheidsrechter en trainer, maar ook als lid van het bestuur en van verschillende commissies. Ons uitgangspunt is dat vrijwilligers geen financiële bijdrage ontvangen. Een uitzondering zijn onze trainers.

Zij kunnen een onkostenvergoeding of reiskostenvergoeding ontvangen voor de wekelijkse trainingen. Daarbij hanteren wij de richtlijnen van de vrijwilligersregeling van de Belastingdienst. De vrijwilligersregeling laat toe dat vergoedingen tot op zeker hoogte zijn vrijgesteld voor de belasting- en premieheffing. De vrijwilliger hoeft het ontvangen bedrag dan niet als inkomsten op te geven. De sportclub hoeft ook geen loonheffing af te dragen. Ook dit jaar kunnen de trainers hun declaratie indienen bij de TC. Je vindt de volledige voorwaarden, tarieven en het juiste declaratieformulier op onze site. We zouden de declaraties wel voor 1 augustus a.s. willen ontvangen.

Clubnieuws overzicht