Berichten van het bestuur

In de afgelopen week hebben we verschillende updates ontvangen van de KNHB mbt “corona” maatregelen. Een aantal wisten we al en hebben deze ook al ingevoerd. Zoals de wijzigingen voor de jeugd tot en met 18 jaar.

Het belangrijkste is dat op dit moment alles blijft zoals het nu is. De eerste veranderingen zullen per 1 juli plaats vinden, als wij onze protocollen hebben kunnen aanpassen. Wij zullen jullie van de veranderingen en besluiten op dezelfde manier als we tot nu toe hebben gedaan op de hoogte brengen. Dus op de site en via de apps. 

Wat gaat er veranderen?

Horeca op sportverenigingen 

In elk geval tot 1 juli zijn verenigingskantines gesloten. Indien minister-president Rutte binnenkort laat weten dat de routekaart van de overheid gevolgd kan blijven worden, kunnen met ingang van 1 juli de sportkantines, terrassen en zelfstandige restaurants op sportlocaties weer open. De protocollen van de KHN (Koninklijke Horeca Nederland) zijn hierin leidend. 

Gebruik van toiletten en kleedkamers op de vereniging 

Per 15 juni mogen sporters weer gebruik maken van toiletten en douches/kleedkamers op de vereniging. Let wel op de afstandsbepaling van 1,5 meter voor iedereen van 13 jaar en ouder. Hieronder vind je de tekst van de overheid die de wijziging in de bepalingen behandelt:

De opdracht tot sluiting van sanitaire voorzieningen, zoals geregeld in deel II, onderdeel 5, van de aanwijzing van 24 april 2020 en gewijzigd in de aanwijzing van 26 mei 2020, komt per 15 juni 2020 te vervallen. De verbod op het gebruikmaken van gemeenschappelijke was- en douchegelegenheden in zwemgelegenheden en inrichtingen voor sporten en beweging die buiten sporten mogelijk maken, zoals geregeld in de aanwijzing van 8 mei 2020, wordt opgeheven.’ 

Van belang is dat extra goed gelet wordt op de hygiëne van deze ruimtes. Hiervoor volgt nog een leidraad. Zolang wij deze nog niet hebben ontvangen blijven ook onze kleedkamers nog dicht.

Speciale protocollen maken zomerkampen mogelijk per 1 juli

Zoals jullie weten organiseert MB Hockeyschool “zomerkampen” op ons terrein. Zij zullen volgens de goedgekeurde gaan werken. Dit protocol is 11 juni goedgekeurd door de overheid. Dat maakt het per 1 juli voor sportkamp organisatoren mogelijk sportkampen, al dan niet met overnachting, te organiseren op sportverenigingen. De organisator is verantwoordelijk voor naleving van het protocol dat bestaat uit drie documenten (tot en met 12 jaar, 13 tot en met 18 jaar en dagactiviteiten). Deze drie protocollen kun je in lezen op www.wegaanopzomerkamp.nl.

Let op: tijdens de sportactiviteiten gelden de (specifieke) sportprotocollen!

Voorlopig kunnen jullie ook volgende week een update van ons verwachten. En indien nodig via de apps.  Mocht je nog vragen hebben, je kan me altijd een mailtje sturen. Het mailadres is voorzitter@dvshockey.nl  We zullen ons best doen om je zo snel mogelijk de antwoorden

Wij willen alle trainers van harte bedanken voor hun inzet, flexibiliteit en betrokkenheid in de afgelopen tijd. Wij hopen jullie allemaal na de zomer weer te kunnen ontmoeten op het veld, langs de lijn en in ons mooie clubhuis, maar voor nu:

Heel erg bedankt voor je inzet en betrokkenheid!

Namens het bestuur

Cornelie Kaptein
Voorzitter

Clubnieuws Overzicht