Berichten van het bestuur

De scholen zijn weer begonnen en er wordt volop getraind en vriendschappelijke wedstrijden gespeeld.

Ik ben door bezoekers van onze club erop gewezen dat niet iedereen de gevraagde 1,5 meter afstand houdt als toeschouwer. Nu is de handhaving van de corona regels iets wat de overheid (= BOA) moet doen, maar als er bij controle overtredingen worden geconstateerd kan dat heel vervelende consequenties hebben voor de club. Ik vraag iedereen nadrukkelijk zich aan de regels te houden en ook anderen erop aan te spreken als dat niet zou gebeuren. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de COVID-19 regels zo goed mogelijk na te leven.

Vanuit het bestuur is Cornelie Kaptein "Corona-verantwoordelijke" en kunnen jullie appen met vragen die betrekking hebben op "trainen tijdens COVID-19". Cornelie is elke werkdag te bereiken tussen 16.00 uur en 20.30 uur op het telefoonnummer 06-23924418.

We hebben afgelopen week, op basis van de informatie van de overheid, het RIVM en de KNHB, voor DVS de spelregels op gesteld die gelden op het DVS-terrein. Deze zijn op de site gepubliceerd en hieronder te downloaden. We vragen jullie allemaal om je aan deze regels te houden. 

Als we weer competitie gaan spelen, zorg er dan voor dat als je uit speelt je ook houdt aan de regels die gelden op die club. Hieronder de algemene regels:

  1. Houd 1,5 meter afstand tot anderen (behalve tijdens het sporten). Dit geldt niet voor kinderen t/m 12 jaar, jongeren 13 t/m 17 jaar onderling, personen die tot hetzelfde huishouden/gezin behoren;
  2. Blijf thuis bij klachten en laat je testen. Ook als een huisgenoot klachten heeft of positief getest is op COVID-19. Blijf in elk geval thuis totdat de testuitslag bekend is. Omdat u tot 10 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuisblijven tot 10 dagen na het laatste contact;
  3. Nies/hoest in je elleboog;
  4. Geef geen handen, maar was je handen wel regelmatig;
  5. Ben je in een oranje of rood aangemerkt gebied geweest? Blijf dan 10 dagen in thuisquarantaine en kom niet naar DVS Hockey;
  6. Elke bezoeker van het clubhuis moet zich via een QR-code registreren. Registratie geldt voor alle leeftijden en alle personen (dus zowel spelers, trainers, coaches, ouders, supporters, vrijwilligers als begeleiding);
  7. Kleedkamers blijven gesloten op aanraden van de KNHB.

We blijven jullie op de hoogte houden van eventuele veranderingen. 

Er is ook nog ander nieuws: we hebben regelmatig contact met de gemeente. Een van de onderwerpen die we hebben besproken de laatste tijd is onze behoefte aan een 2e veld. De gemeente heeft ons laten weten dat ze daar naar zullen gaan kijken. We hebben met name op zaterdag, maar ook op trainingstijden grote behoefte aan meer speelveld. We hopen dat we in het komend seizoen met de gemeente tot overeenstemming kunnen komen. 

Afgelopen seizoen heeft DVS voetbal gebruik gemaakt van onze kleedkamers. Aangezien wij onze kleedkamers gesloten houden zullen de voetballertjes er geen gebruik meer van kunnen maken. 

Financieel valt er niets bijzonders te melden. De gesprekken met de gemeente lopen nog met betrekking tot de zgn. Coronasubsidie. Jammer genoeg hebben we wel problemen gehad met het innen van de contributie. Er blijkt een systeemfout te zitten in de automatische afschrijvingen. We zijn intussen begonnen om de leden waarvan de contributie nog open staat in onze administratie na te bellen en te mailen.  Het bleekt dat bij sommigen de mail in de spam terecht kwam of het mailadres bleek niet te kloppen. We verwachten dat dit is opgelost, want komende week gaan de facturen/automatische incasso's voor de contributie 2020/2021 weer gestuurd/geïnd worden. Het zou echter heel fijn zijn als jullie dit zelf ook in de gaten kunnen houden. Mocht je hier vragen over hebben dan kun je contact opnemen met onze penningmeester.

Ook volgende week kunnen jullie weer een update van ons verwachten. En indien nodig via de apps.  Mocht je nog vragen hebben, je kan me altijd een appje sturen. 

Komende week is er weer bestuursvergadering. Mocht er relevant nieuws zijn, dan kun je dat weer lezen in de volgende update.  

Save the date voor de ALV: 27 oktober 2020. We starten om 19.30. De agenda en stukken worden binnenkort gepubliceerd.

Veel trainings- en speelplezier  

Blijf gezond en houd je aan de afspraken

 Namens het bestuur

Cornelie Kaptein
Voorzitter

Clubnieuws Overzicht