Automatische incasso contributie

Op 16 september zal de contributie middels automatische incasso geïnd worden. De contributiebedragen zijn niet gewijzigd t.o.v. vorig seizoen. Indien je vragen en/of opmerkingen hebt met betrekking tot de factuur, dan kan je hierover mailen met de penningmeester via penningmeester@dvshockey.nl

De bedragen zijn te vinden op de site onder "Contributie". Een aanvullende factuur voor zaalhockey wordt toegezonden na het bekend maken van de zaalhockeyteams (november/december).

DVS Hockey vraagt geen inschrijfgeld voor nieuwe leden en vraagt geen extra bijdrage voor 1e teams. Leeftijd is bepalend voor het contributiebedrag (niet het team); de peildatum voor leeftijd is 1 oktober. Ieder spelend lid betaalt € 2,50 administratiekosten.

Ieder lid is verplicht de vastgestelde contributie te betalen. Het heeft onze voorkeur om de inning van de contributie voor veld- en zaalhockey plaats te laten vinden via een automatische incasso. Het afgeven van een machtiging tot deze automatische incasso is voor de duur van het lidmaatschap.

Clubnieuws Overzicht