Waalres Sport- en beweegakkoord

Nadat men in het najaar van 2019 het traject is gestart, is het vanavond (23 september 2020) zover: het Waalres Sport- en beweegakkoord zal ondertekend gaan worden, ook door M.H.V. DVS.

In dit Sport- en beweegakkoord zijn door sport- en beweegaanbieders, zorg, welzijn, onderwijs, overige maatschappelijke partners en de gemeente afspraken gemaakt over hoe zij met elkaar de ambities voor en/of met sport en bewegen kunnen realiseren. Tijdens een aantal interactieve bijeenkomsten zijn de gezamenlijk actiepunten gedefinieerd waarmee de partners invulling kunnen geven aan het uitvoeren van deze ambities.

Door de partners van het Waalres Sport- en beweegakkoord zijn ambities en actiepunten geformuleerd die ertoe moeten leiden dat iedereen in Waalre kan meedoen, dat sport- en beweegaanbieders vitaal blijven, dat onze kinderen motorisch vaardig blijven en veilig buiten kunnen spelen én dat we met respect met elkaar blijven omgaan, ‘op en rondom de velden’.

Het Waalres Sport- en beweegakkoord kan hier gedownload worden.

De realisatie van dit Lokaal Sportakkoord volgt op het Nationaal Sportakkoord dat in 2018 werd gesloten. Minister Bruins tekende samen met vertegenwoordigers van de sport, gemeenten en andere organisaties het eerste Nationale Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’. Hierin staan zes ambities centraal: inclusief sporten en bewegen, duurzame sportinfrastructuur, vitale sport- en beweegaanbieders, positieve sportcultuur, van jongs af aan vaardig bewegen en topsport die inspireert.

Clubnieuws Overzicht