Berichten van het bestuur

Geen competitie voor ons allemaal en ook geen training meer voor de senioren; in ieder geval tot 11 november 2020.

Onderstaande mededeling ontvingen wij van het KNHB districtkantoor Zuid :

Invloed van het coronavirus op competities
De KNHB wil, zodra dit volgens de overheidsmaatregelen weer kan, de competities hervatten en treft hiervoor de voorbereidingen door bijv. ook de poule-indelingen alvast af te ronden en daarom zullen jullie deze volgende week ontvangen. De doelstelling is en blijft dat alle niet gespeelde wedstrijdrondes later, bijvoorbeeld eind november of in december, alsnog worden gespeeld. Hiervoor wordt ook de winterperiode ingezet. In de planning zal uiteraard rekening worden gehouden met de teams die gaan deelnemen aan het zaalhockey, zodat beide mogelijk is. Uiteraard is een en ander afhankelijk van de datum vanaf wanneer er weer mag worden gespeeld. Zodra er meer duidelijkheid is over de exacte invulling, zal de competitieleiding iedereen hierover informeren. De KNHB wacht even met het daadwerkelijk publiceren van wedstrijdprogramma's totdat er iets meer zicht op hervatting van de competities is.

Ook wij hopen dat er op korte termijn meer duidelijkheid komt over hervatting van de competitie. Voorlopig mag er wel getraind worden door de jeugd en mogen zij ook onderling wedstrijdjes spelen. Maar voor de senioren mag er nu helemaal niets. Wij begrijpen dat dit heel vervelend is, maar jammer genoeg is er nu niets aan te doen. We hebben al wat vragen gehad m.b.t. de contributie voor dit seizoen voor de senioren en begrijpen dat. We hopen natuurlijk dat de competitie gewoon uitgespeeld mag en kan worden. Zou dat niet zo zijn dan zal het bestuur over eventuele korting op de contributie voor senioren en junioren in de vergadering van november een beslissing nemen. We rekenen op jullie begrip hiervoor.  

Wij doen een dringend beroep op de ouders van onze jeugd om hun kinderen op trainings- en wedstrijddagen op het parkeerterrein af te zetten en op te halen. Kleed je thuis om want de kleedkamers zijn gesloten. 

Blijf thuis als je klachten hebt, houdt 1,5 meter afstand buiten het veld en bovenal blijft natuurlijk: Gebruik je gezonde verstand!

Zaalhockey & wintercompetitie
Naar aanleiding van vragen en opmerkingen m.b.t. de zaalcompetitie hebben we een inventarisatie gedaan welke teams nog wel aan de competitie mee willen doen. Jammer genoeg is dat maar een heel klein aantal. Op basis van die informatie heeft het bestuur besloten geen teams in te schrijven voor de zaalcompetitie. Wij vinden dat echt heel jammer, maar hebben daar alle begrip voor. Wel willen we alle teams in de gelegenheid stellen om toch in de zaal te gaan trainen (tegen gereduceerd tarief en mocht door corona zaalsporten worden stilgelegd dan ook korting op dit gereduceerd tarief). We willen deze mogelijkheid aan alle leden bieden om de volgende redenen; bij slecht weer kan er toch getraind worden, zaalhockey levert een grote bijdrage aan de ontwikkeling van de techniek (vooral bij jonge kinderen) en wij willen graag de relatie met de uitbater van het HAZZO goed houden. Dit laatste zeker met het oog op de komende jaren als er weer normaal in de zaal gehockeyd mag/kan worden. 

Met betrekking tot de wintercompetitie; er hebben zich enthousiaste ouders gemeld om dit de organiseren. Dus teams kunnen zich aanmelden om aan een eventuele wintercompetitie mee te gaan doen. Hiervoor kunnen de teams contact opnemen met de Technische Commissie.

Over deze twee zaken hebben intussen de coaches een schrijven ontvangen. Ik hoop dat met deze besluiten eventuele onduidelijkheden en onrust is weggenomen. Het is ook voor het bestuur een onzekere tijd en we hebben soms wat meer tijd nodig om  alle consequenties van te nemen besluiten te overzien.   

ALV
Zoals toegezegd in de laatste nieuwsbrief hebben we het in het Bestuur uitgebreid besproken wat te doen met onze ALV. De ALV gaat op de geplande datum door (27 oktober a.s.), maar digitaal. Wij zullen de vergadering via Skype organiseren. Wil je deelnemen aan de vergadering, stuur dan een mailtje naar onze secretaris om je aan te melden. Graag je naam en inbelgegevens vermelden. Je krijgt dan van ons een paar dagen voor de ALV de agenda, eventuele stukken en (vergader-)regels gemaild. Meld je uiterlijk 24 oktober a.s. aan voor de ALV.

We houden jullie op de hoogte van eventuele veranderingen en belangrijke beslissingen. 

 Blijf gezond 

 Namens het bestuur

Cornelie Kaptein
Voorzitter

Clubnieuws Overzicht