Berichten van het bestuur

Ook nu is er m.b.t. Corona en eventuele maatregelen niets te melden. Het wordt dan ook een weer een korte update.

Afgelopen week is er overleg geweest met de gemeente. We hebben dat regelmatig samen met andere buitensport clubs. Er zijn een paar belangrijke zaken besproken waar ik jullie graag van op de hoogte breng. 

Met betrekking tot beheer en onderhoud is er besloten dat er geen (chemische) bestrijdingsmiddelen meer worden gebruikt. Daarnaast zal er binnenkort aan het college voorgesteld worden of onderhoud samen met de gemeente Eindhoven gedaan kan worden. Dit zou moeten leiden tot goedkopere diensten en materialen. Dit zou dan ook meer kennis moeten opleveren met betrekking tot het onderhoud en gebruik van middelen.

Ook het is Waalre Sport- en Beweegakkoord uitgebreid aan bod gekomen. Vorig jaar is dit akkoord ook door DVS ondertekend. Tessa Janssen is zeer betrokken bij de uitvoering van dit akkoord. Er is nu ook een stagiair van Fontys Hogeschool aangenomen om de voortgang te waarborgen, maar er zijn ook lokaal bewoners bij betrokken. Er zijn nog een paar vacatures (onbezoldigd), mocht je interesse hebben dan kan dat kenbaar maken via onze secretaris

Maar nu het echte goede nieuws. Zo als jullie weten zijn wij al even in gesprek met de gemeente over een 2e kunstgrasveld. De gemeente gaat nu een onafhankelijk capaciteitsonderzoek laten doen door een extern bureau. Zij gaan onder andere de belasting van de sportvelden, de verlichting, de kleedkamers, de warming-up gelegenheid en andere praktische punten onderzoeken. Dit capaciteitsonderzoek zal zowel bij DVS voetbal als bij ons gedaan worden. Dit is een grote stap in de goede richting en we hopen dat dit leidt tot de aanleg van een 2e veld.

Ook heeft afgelopen week de ALV van de KNHB plaats gevonden. Naast de financiën is er ruim aandacht besteed aan de nieuwe beleidsuitgangspunten en de daar uit vloeiende maatregelen en acties. Je kunt deze info op de site van de KNHB vinden. Natuurlijk is Corona ook besproken. Een interessante vraag was hoe er bij de verschillende clubs met de contributie wordt om gegaan. Vrijwel alle clubs geven geen korting maar innen geen zaalhockeycontributie. Zoals wij ook doen. Er zijn zelfs clubs die een zogenaamde Coronatoeslag vragen aan hun leden. Het bestuur zal in januari nogmaals bespreken wat wij gaan doen. 

Ook nu we nog steeds op zoek naar leden (of ouders van jeugdleden) die actief willen worden in een van onze commissies of het bestuur. Er heeft zich jammer genoeg niemand gemeld om de taken van Jolanda, ledenadministratie, over te nemen. We hebben dan ook besloten deze taken uit te besteden aan All United.   

Rest mij nu jullie allemaal een fijne Sinterklaasavond te wensen.

Blijf gezond en hopelijk mogen we elkaar ontmoeten in 2021.

Namens het bestuur

Cornelie Kaptein
Voorzitter

Clubnieuws Overzicht