Berichten van het bestuur

Een nieuw jaar, nieuwe mogelijkheden en (vaccinatie) licht aan de eind van de tunnel.

Jammer genoeg kunnen we nog niet melden dat we weten wanneer de competitie weer kan beginnen. Elders in deze nieuwsbrief hebben we het bericht van de KNHB gepubliceerd over de voortgang. Kort gezegd komt het er op neer dat de KNHB er alles aan zal doen om de competitie door te laten gaan. Hoe en wanneer is echter nog niet bekend. 

Zojuist heb ik naar de persconferentie van 20 januari gekeken en gehoord dat er mogelijk ook nog een avondklok gaat komen. Mocht de avondklok ingaan dan betekent dit dat de trainingen tot maximaal 30 minuten voor aanvang van de avondklok door kunnen gaan. Het lijkt ons dat 30 minuten lang genoeg is voor iedereen om tijdig weer thuis te komen.

Bestuursvergadering
Afgelopen week hebben we ook weer bestuursvergadering gehad en een van de agendapunten was hoe om te gaan met de contributie voor dit seizoen. Het is een onderwerp waar we al eerder binnen het bestuur over hebben gesproken, maar we willen graag wat uitgebreider in gaan op de achtergrond van ons besluit.

Als vereniging worden we enorm geraakt door corona en alle daarbij opgelegde maatregelen. Deze hebben vele gevolgen voor onze club.

Voor seniorleden betekent het kortweg geen training, wedstrijd of gezellige derde helft. Gelukkig voor de junioren kunnen zij nog wel trainen, maar ook zij kunnen geen competitie spelen. Voor de gehele vereniging betekent dit geen inkomsten uit de horeca, die naast de contributie zorgt voor een sluitende begroting. Tegelijkertijd lopen de kosten wel gewoon door, zoals de veldhuur, trainers, onderhoud en ook de contributie aan de KNHB die we namens de leden afdragen. 

De overheidssteun die we hebben ontvangen dekt een gedeelte van de kosten, maar lang niet alles. Zoals ook al in de Algemene Ledenvergadering besproken is het maken van een financieel plaatje op dit moment koffiedik kijken. Al met al een heel vervelende situatie die de gehele vereniging raakt en waarin we het standpunt hebben ingenomen dat de kosten die we met zijn allen maken, zoveel mogelijk ook met zijn allen dragen.

Hoe zit dat dan met het heffen van de contributie?

Vanuit een formeel oogpunt hebben we als vereniging niet te maken met algemene voorwaarden, maar met statuten. Hierin verschillen we bijvoorbeeld van een commerciële sportinstelling, zoals een sportschool of yogaklas. De betaling van contributie is statutair vastgelegd. Als je lid wordt van onze club, ga je akkoord met de statuten en ben je contributie verschuldigd. Hierbij is geen sprake van wederkerigheid van rechten en plichten. De huidige coronacrisis heeft hier dan ook geen invloed op. Vanuit praktisch oogpunt hopen we tevens dat onze leden begrijpen dat van restitutie van contributie geen sprake kan zijn, omdat we het voortbestaan van onze club daarmee in gevaar zouden brengen.

We begrijpen dat dit een vreemde en vervelende situatie is, maar doen hierbij een beroep op de solidariteit van al onze leden. Gelukkig heeft de allergrootste meerderheid van onze leden de contributie al betaald.
Als vereniging blijven we wel op zoek naar mogelijkheden om iedereen zo veel als mogelijk te laten sporten. Mocht je daar nog een goed idee voor hebben, dan horen we die graag. We hopen dat we deze situatie zo snel mogelijk achter ons kunnen laten en elkaar weer mogen ontmoeten op en rond het veld.

Blijf gezond.

Namens het bestuur

Cornelie Kaptein
Voorzitter

Clubnieuws Overzicht