Mededeling KNHB

Onderstaand een bericht van de KNHB m.b.t. de lopende- en voorjaarscompetitie.

Beste allemaal,

Dinsdagavond 12 januari liet het kabinet weten de huidige lock-down in ieder geval te verlengen tot en met 9 februari. De geldende regels voor sport zijn ongewijzigd gebleven. Samengevat zijn ze als volgt:

  • (Jongste) jeugdteams mogen zonder beperkingen trainen en binnen de vereniging onderlinge wedstrijden spelen. Zij mogen geen competitie spelen;
  • Senioren mogen alleen in groepjes van maximaal twee en met anderhalve meter afstand trainen. Zij mogen geen onderlinge wedstrijden of competitie spelen;
  • Topsporters mogen onder strikte voorwaarden trainen en competitie spelen. Sinds 8 december vallen spelers en speelsters uit de beide Hoofdklassen onder deze benoemde groep topsporters. De Hoofdklassecompetitie kan daarom hervat worden op 31 januari a.s.

Binnen de beperkte mogelijkheden die er op dit moment zijn, ziet de KNHB veel mooie initiatieven bij verenigingen. Voor de jeugd wordt van alles georganiseerd op de eigen vereniging en op allerlei andere manieren proberen verenigingen en hockeyers met elkaar in verbinding te blijven. Veel van die initiatieven deelt de KNHB met verenigingen via de campagne #SamenSterker.

Helaas is de situatie in Nederland sinds de start van de lock-down in december nog niet sterk genoeg verbeterd en bestaat er veel onzekerheid over de komende weken als het gaat om de mogelijkheden in de sport. We hopen uiteraard net als alle hockeyers dat er snel meer ruimte ontstaat zodat ook senioren weer volwaardig kunnen trainen én er weer competitie kan worden gespeeld. Omdat de verwachtingen voor de heel korte termijn nog niet positief zijn, heeft de competitieleiding van de KNHB ervoor gekozen om op dit moment nog géén detailscenario s te publiceren over wanneer de competities worden hervat en hoe de competitieformats er dan uit gaan zien. Er is nog te veel onzekerheid.

Zodra er meer zicht is op hervatting, publiceert de KNHB direct de daarbij passende startdata en ook de dan geldende competitieformats. Daarbij hanteren we de volgende uitgangspunten:

  • De competities voor alle teams worden zo snel mogelijk hervat en er wordt tot aan de zomervakanties doorgespeeld. Zo kan elke hockeyer nog zoveel mogelijk wedstrijden spelen.
  • De ambitie van de KNHB blijft om de competities volwaardig uit te spelen. Indien competities echter pas na half maart kunnen worden hervat, is aanpassing van het competitieformat noodzakelijk.
  • Alle competities, behalve de competities voor Dames 1 en Heren 1 (uitkomend in de bondscompetitie), zullen het 2e weekend vanaf het moment dat competitie spelen weer is toegestaan direct worden hervat. Het 1e weekend kan dan nog worden gebruikt voor een voorbereidingswedstrijd.
  • Bij Dames 1 en Heren 1 (uitkomend in de bondscompetitie) houdt de KNHB rekening met een langere voorbereidingstijd.

 Aan het begin van het seizoen 2020-2021 heeft de KNHB reeds bekend gemaakt hoe omgegaan wordt met verschillende situaties als de competities niet regulier uitgespeeld kunnen worden. Meer informatie hierover vind je in de veelgestelde vragen over competitie. Specifiek gaat het om de vragen 'Indien ook dit seizoen de competities niet volledig uitgespeeld kunnen worden, hoe gaat de KNHB dan hiermee om?' en 'Wanneer gaat de KNHB over tot het aanpassen van het competitieformat?'.

 We moeten in Nederland met elkaar de verspreiding van het virus er onder krijgen zodat de volgende persconferentie (9 februari) hopelijk meer informatie en duidelijkheid kan geven over eventuele versoepelingen in de sport, bijvoorbeeld over de trainingsmogelijkheden van senioren. Indien dat het geval is, dan zal de competitieleiding aansluitend met een nieuwe update komen aangaande de herstart van de competities.

Met vriendelijke groet/ kind regards,

Afdeling Competitiezaken KNHB

Clubnieuws Overzicht