Aanvullende bepalingen Bondsreglement m.b.t. de veldhockeycompetitie met ingang van 26 januari 2021

De KNHB streeft ernaar om gedurende het seizoen 2020-2021 een volledig competitieprogramma af te werken.

Om een goed competitieverloop te kunnen waarborgen en in te springen op actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus heeft het bondsbestuur op 3 september besloten ter aanvulling op het actuele bondsreglement (versie augustus 2020) een set aanvullende bepalingen vast te stellen. Deze aanvullende bepalingen traden per 3 september 2020 in werking. Het bondsbestuur heeft echter de mogelijkheid gedurende het seizoen nadere aanvullende bepalingen vast te stellen op basis van artikel 1.2 van het Bondsreglement, indien de ontwikkelingen rondom het coronavirus daarom vragen. Van deze mogelijkheid heeft het bondsbestuur nu gebruik gemaakt. Per 26 januari 2021 treden daarom onderstaande aangepaste aanvullende bepalingen in werking. Deze gelden tot nader orde en vervangen de eerdere set van aanvullende bepalingen die op 3 september 2020 zijn gepubliceerd.

Waar in deze aanvullende bepalingen tegenstrijdigheden staan ten opzichte van het actuele bondsreglement, gaan de aanvullende bepalingen voor.

Vragen over deze aanvullende bepalingen kun je stellen via competitie@knhb.nl.

Een goed competitieverloop kan alleen tot stand komen als elke betrokkene (speler, teambegeleider, scheidsrechter, toeschouwer of vrijwilliger) zijn verantwoordelijkheid neemt voor het opvolgen van de coronaregels van de overheid en de geldende regels binnen de hockeysport.

Downloads:

Clubnieuws Overzicht