Berichten van het bestuur

Deze week hebben we veel te melden, maar aller eerst wil ik graag alle commissieleden, trainers, vrijwilligers, ouders en actieve leden hartelijk bedanken voor hun inzet in het afgelopen jaar. 

Wij realiseren ons dat de club niet kan bestaan zonder een grote groep vrijwilligers. Zonder hun passie en inzet is het onmogelijk om onze leden te laten sporten. Vrijwilligers zorgen voor de barbemanning, de indeling van de teams en wedstrijden, regelen de trainers en begeleiders van de teams en organiseren al die mooie activiteiten rond het veld. Zo maken zij al sinds 1958 onze club de ontmoetingsplek voor onze hockeyers en fans. 

We hebben een moeilijk jaar achter de rug, maar gelukkig zien we dat er veel inzet en echte clubliefde blijft, Samen met de vrijwilligers hebben we er toch voor kunnen zorgen dat er zo veel mogelijk, verantwoord, gehockeyd kon worden. Ook als er niet gehockeyd kon worden is er getracht online met elkaar in verbinding te blijven. Al die inspanningen worden zeer gewaardeerd door ons en door alle leden. We moeten nog even vol houden, maar ik ben er van overtuigd dat er weer mooie hockeydagen aan gaan komen. Dagen waarop we weer normaal competitie kunnen spelen met enthousiaste ouders en fans langs de lijn. En natuurlijk met een gezellige derde helft na afloop. Wij hopen jullie allemaal dan weer persoonlijk te ontmoeten en het glas te heffen om jullie allemaal te bedanken. Dus hierbij alvast een enorm DANK JE WEL van het bestuur.

Vorige week hebben we bestuursvergadering gehad en ik heb jullie beloofd je op de hoogte te houden van de verschillende zaken die op dit moment spelen. 

Vrijwilligers
Allereerst hebben we met een aantal mensen overleg voor invulling van de vacatures. In ieder geval is de zaalcommissie weer volledig bezet, Paul Jonkers doet het samen met dochters Lena en Milou. En zijn we in gesprek met enthousiaste ouders over invulling van barcommissie en materiaalcommissie. We hebben uitgebreid gesproken over een actieplan m.b.t. tot het werven van vrijwilligers en daar komt op korte termijn een actie voor. Ook kijken we naar een tool waarmee we de openstaande activiteiten beter aan alle leden bekend kunnen maken. Wordt vervolgd dus.

ClubhuisDe buitenkant van ons clubhuis word onder handen genomen door professionals.

De planning ziet er als volgt uit:

  • April vervangen boeiboorden (zal op een paar zaterdagen gedaan worden)
  • April/mei vervangen van de lekke ruiten en de rotte onderdorpels
  • Juni alles schilderen

WatertappuntWe zijn bezig met een buiten watertappunt, maar daarvoor onderzoeken we nog verschillende mogelijkheden en moeten we kosten vergelijken. We streven ernaar om dat bij het begin van het volgend seizoen gerealiseerd te hebben.

Kliko'sZoals jullie weten nemen we afscheid van de kliko’s en is er een afvalcontainer voor in de plaats gekomen. De oude kliko’s willen we verkopen. Mocht je geïnteresseerd zijn: ze staan op Marktplaats

Tweede veldNog meer goed nieuws. Een van onze speerpunten is uitbreiding met een 2e kunstgrasveld. De gemeente heeft in de afgelopen maanden hiernaar onderzoek gedaan. Niet allen voor onze club, maar ook voor de voetbal in Waalre. Het goede nieuws is dat uit dit onderzoek blijkt dat er ruimte en behoefte is (op basis van veldbezetting nu en in de toekomst)  aan een 2e veld. Maar nu is de politiek aan zet en natuurlijk moet er nu eerst een visie komen over de plaats van (buiten)sport in Waalre. Plaats is hier zowel letterlijk als figuurlijk bedoeld en de wethouder gaat daar een ei over leggen. Dat betekent dat jammer genoeg er nog niet op korte termijn een tweede veld ligt, maar we blijven actief en optimistisch.

Volgend seizoenDan als laatste, maar zeker niet onbelangrijk, hebben we gesproken in het bestuur over de contributie voor het komend seizoen. Wij hebben het volgende hierover besloten:

Als in seizoen 2021-2022 weer geen competitie en training mogelijk is, dan geldt contributiekorting voor senioren teams, een max korting van 50% of naar rato. 

We gaan er voor de junioren ( tot 19 jaar) vanuit dat er, net zo als dit jaar, wel volop getraind mag worden en onderling wedstrijdjes kunnen worden gespeeld. Voor de komende weken hopen we dat er meer mogelijk wordt. De KNHB heeft samen met de KNVB een dringende oproep aan het kabinet gedaan om sporten in de buitenlucht weer mogelijk te maken. Ik hoop jullie daar volgende week meer over te kunnen melden.

Blijf gezond en blijf hockeyen

Namens het bestuur

Cornelie Kaptein
Voorzitter

Clubnieuws Overzicht