Huisstijl

De huisstijl van M.H.V. DVS zijn richtlijnen en afspraken die beschrijven hoe wij graag naar buiten treden. De huisstijl bestaat uit een logo en een vastlegging van vorm- en stijlkenmerken, zoals lettertype en kleurgebruik. Dit zullen we de komende periode samen met de communicatiecommissie verder uitwerken voor andere communicatiemiddelen, zoals uitingen als posters, advertenties, etc.

Het volgen van de huisstijlafspraken is belangrijk om onze herkenbaarheid te “versterken”.
Mocht je vragen en/of opmerkingen hebben over de huisstijl, neem dan contact op met de commissie communicatie via communicatie@dvshockey.nl

Persberichten overzicht