BeŽindiging lidmaatschap

Opschorten of beëindigen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie, via mailadres ledenadministratie@dvshockey.nl. De opzegging moet uiterlijk 1 mei voorafgaand aan het nieuwe hockeyseizoen bekend zijn bij de club. Een mondelinge opzegging via de coach of trainer is niet geldig. De ledenadministratie zal de opzegging binnen 14 dagen per mail bevestigen. Bij een opzegging na 1 juni zal € 35,- in rekening worden gebracht in verband met de financiële verplichtingen naar de KNHB. Bij opzegging van het lidmaatschap na aanvang van de competitie zal de volledige contributie in rekening worden gebracht. 

Indien een lid, aantoonbaar middels een verklaring van een arts of fysiotherapeut, een groot deel van de wedstrijden in een seizoen mist als gevolg van een blessure of andere medische aandoening, kan de speler in aanmerking komen voor restitutie van de contributie naar rato van het aantal gemiste wedstrijden.

Andere tussentijdse opzeggingen (denk aan buitenlandse studie/stage, etc.) dienen tijdig schriftelijk aan het bestuur te worden voorgelegd via secretaris@dvshockey.nl