Uitgangspunten gebruik social media

Digitale communicatiemiddelen en social media m.b.t onze hockeyvereniging mogen nooit onethisch of strafbaar gebruikt worden. Het gebruik van digitale communicatiemiddelen en social media voor sexistische, beledigende, racistische of anderszins aanstootgevende doeleinden is absoluut verboden.

DVS Hockey kan controle uitoefenen op informatie via de website, met name het bestuur en de verschillende commissieleden zullen deze informatie verspreiden. 

Als lid van de hockeyvereniging mag je niet namens, maar wel (op persoonlijke titel) over DVS Hockey communiceren. Het uitgangspunt is dat uitingen op persoonlijke titel geen negatieve uitwerking hebben op de club, teams, coaches, trainers, scheidsrechters of andere vrijwilligers.

Als je twijfelt over het gebruik van digitale communicatiemiddelen of social media, neem dan contact op met communicatie@dvshockey.nl