Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon *
Mobiel
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
Vragen
Ik meld me aan als:
Indien van toepassing:
Hoeveel jaar ervaring heb je als trainer?
Op welke terreinen ben je mogelijk binnen DVS ook nog actief?
In welk team speel je?
Welk(e) team(s) ga je trainen?
Op welk IBANnummer wil je de vergoeding ontvangen?
tnv
Ben je in bezit van een VOG
Zo ja, tot wanneer is deze geldig?
BHV-diploma?
EHBO-diploma?
IVA-certificaat?
 
Persoonsgegevens
Uw gegevens worden niet aan derden voor commercieel gebruik uitgewisseld.
Indien dit wel gebeurt, zal hier vooraf toestemming voor worden gevraagd.
Wel zullen, indien noodzakelijk, relevante gegevens worden uitgewisseld met derden die nodig zijn voor lidmaatschap gerelateerde zaken.
Voor het aangaan van het lidmaatschap is akkoordverklaring hiermee verplicht.
Ik ga hiermee akkoord
 
Kennis statuten
*Door het aanvinken van deze checkbox wordt aangegeven kennis te hebben genomen van de statuten van M.H.V. DVS.
Via de statuten zijn alle leden ook onderworpen aan de reglementen van de KNHB.
 
Privacy en geheimhouding
*De vrijwilliger bij M.H.V. D.V.S. erkent dat hem geheimhouding is opgelegd van alle bijzonderheden betreffende of
verband houdende met de bedrijfsvoering van M.H.V. D.V.S. alsmede van alle (persoons)gegevens van haar leden,
vrijwilligers en gegevens van andere relaties van M.H.V. D.V.S.
Vrijwilliger houdt zich te allen tijde aan het privacybeleid van M.H.V. D.V.S.
 
Vrijwilliger zal eigendommen, alsmede alle zowel elektronisch als papieren correspondentie en andere documenten
bevattende persoonsgegevens, die betrekking hebben op bedrijfsaangelegenheden van M.H.V. D.V.S. bij het

einde van de betrekking bij M.H.V. D.V.S. inleveren dan wel vernietigen.
KNHB lidmaatschap
*

KNHB lidmaatschap

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij
de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).


Uw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging
en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging
is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht uw naam, geslacht, geboortedatum, adres,
telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat
je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de
ledenadministratie van de KNHB. Voor meer informatie over de wijze waarop de KNHB uw persoonsgegevens
verwerkt, verwijzen wij naar de privacyverklaring van de KNHB.

Opmerking