Privacy en gegevensbescherming

Vanaf 25 mei 2018 gelden in Europa nieuwe regels rondom privacy en de verwerking van persoonsgegevens; de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze regels gelden ook voor alle sportverenigingen. DVS Hockey voldoet aan alle eisen en is ‘AVG proof’. DVS heeft een privacy adviseur aangesteld.

M.H.V. DVS voldoet aan de nieuwe regelgeving. De AVG volgt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) op die nu van kracht is. We krijgen meer verplichtingen. De wet is ook een stuk strenger dan de Wbp. Onze hockeyclub heeft in kaart gebracht hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Het gaat daarbij om vragen als: welke gegevens worden verwerkt, wat gebeurt er met de gegevens en wat doet de vereniging om die gegevens te beschermen? En iedere sportclub moet aantonen dat ze zich aan de wet houden. 
 
M.H.V. DVS heeft een stappenplan uitgewerkt. Alle vrijwilligers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend, de verwerkersovereenkomsten met externe partijen zijn getekend, het DVS privacybeleid en de afspraken rondom datalekken zijn gecommuniceerd. 
 
De nieuwe regels brengen nieuwe verantwoordelijkheden met zich mee en vragen om bewust gedrag van éénieder bij DVS Hockey. Hier zullen we continue aandacht voor vragen.

Downloads: