Leden van Verdienste

In de Algemene Leden Vergadering (ALV) van 6 oktober 2017 heeft het bestuur voorgesteld om Michiel Tierie, Hiske Tierie, Fred de Krom, Marten Dijkshoorn en Jeroen van Gogh te benoemen tot leden van verdienste van M.H.V. DVS. Zij zijn alle vijf zeer actief en betrokken bij onze hockeyvereniging. 

Volgens onze statuten en het huishoudelijk reglement zijn leden van verdienste personen die door hun prestaties aanspraak kunnen maken op de erkentelijkheid van de vereniging. M.H.V. DVS waardeert de inzet en betrokkenheid van deze vrijwilligers enorm. Michiel, Hiske, Fred, Marten en Jeroen hebben bloemen en een ere-certificaat ontvangen.

Bestuursupdate Overzicht