Lidmaatschap

Voordat je lid wilt worden van onze hockeyvereniging, ben je misschien op zoek naar meer informatie over DVS Hockey en wil je weten hoe je lid wordt. We hopen dat je voldoende informatie op onze website vindt, anders kun je altijd mailen met secretaris@dvshockey.nl

Ieder lid is verplicht de vastgestelde contributie te betalen. De verplichting tot het betalen van contributie geldt bij aanvang van het hockeyseizoen. De factuur voor de contributie veldhockey wordt in augustus/september per mail toegezonden. Bij betaling na 30 september wordt € 12,50 extra in rekening gebracht. Het heeft onze voorkeur om de inning van de contributie voor veld- en zaalhockey plaats te laten vinden via een automatische incasso. Het afgeven van een machtiging tot deze automatische incasso is voor de duur van het lidmaatschap. Een aanvullende factuur voor zaalhockey wordt toegezonden na het bekend maken van de zaalhockeyteams (november/december).

Indien je vragen en/of opmerkingen hebt met betrekking tot de nota, dan kan je hierover mailen met de penningmeester penningmeester@dvshockey.nl

Mochten jouw gegevens niet correct op de factuur staan of klopt je mailadres niet meer, dan kun je zelf je gegevens wijzigen door in te loggen op deze website. Mocht dit niet lukken of heb je overige vragen over de ledenadministratie kun je contact opnemen met de ledenadministratie via ledenadministratie@dvshockey.nl