Betalingsvoorwaarden

Ieder lid is verplicht de vastgestelde contributie te betalen.

Indien een machtiging is afgegeven (zie bijlage) wordt voorafgaand aan de inning van de contributiegelden een mededeling verstuurd. Indien geen machtiging is afgegeven wordt er € 2,50 extra in rekening gebracht. De factuur heeft een betalingstermijn van 30 dagen. Bij overschrijding van deze termijn wordt een herinneringsfactuur verstuurd waarbij € 12,50 aan administratiekosten in rekening gebracht wordt. Bij uitblijven van betaling wordt de vordering uit handen gegeven waarbij incassokosten in rekening worden gebracht.

Facturering
Tenzij nadrukkelijk anders aangegeven, vindt facturering elektronisch plaats met verzending naar het door u opgegeven e-mail adres. Facturering voor het volledige veldseizoen vindt plaats medio augustus/september en verder zo spoedig mogelijk na aanmelding. Facturering voor het zaalseizoen vindt plaats in november/december. Bij aanmelding gedurende het seizoen vindt de volgende tijdevenredige berekening plaats;

Aanmeldingen tot 1 november 100%
Aanmelding tussen 1 november en 15 januari 75%
Aanmelding tussen 15 januari en 1 mei 50%
Aanmelding na 1 mei 25%

Trainingsleden
Trainingsleden zijn leden die slechts deelnemen aan trainingen. Trainingsleden zijn niet gerechtigd tot het spelen van competitiewedstrijden. 

Duo-lidmaatschap
Belangrijk uitgangspunt is dat twee leden samen 1 volwaardig lid zijn. Het duolidmaatschap is alleen van toepassing op de veldcompetitie voor (jong) Senioren en Veteranen. Dus niet op Trimhockeyers en zaalhockeyers.

Aan het duolidmaatschap zijn een aantal voorwaarden verbonden, namelijk:

  • 2 leden van hetzelfde team mogen (voorafgaand aan het nieuwe seizoen) een verzoek indienen tot een gecombineerd duolidmaatschap, dit kan bij het bestuur via het mailadres secretaris@dvshockey.nl. Het bestuur beoordeelt de aanvraag en neemt een besluit.
  • Het duolidmaatschap geldt voor 1 jaar en moet jaarlijks opnieuw worden aangevraagd.
  • Na akkoord draagt het team en/of duo zelf zorg voor de inschrijving via de website.
  • Slechts één van beide spelers/speelsters mag per wedstrijd van het betreffende team meespelen; 2 spelers/speelsters vormen dus samen 1 volwaardig lid, en het team moet daarbij voldoende leden behouden.

Beëindiging lidmaatschap
Beëindiging van het lidmaatschap dient volgens het reglement van de M.H.V DVS schriftelijk te gebeuren per E-mail of per post. De afmelding moet vóór 1 mei van het lopende seizoen ontvangen zijn door de ledenadministratie. Dit ivm de voorbereidingen en de teamindelingen voor het nieuwe seizoen.

De schriftelijke opzegging dient minimaal de volgende informatie te bevatten:

A. Naam en voornaam van de speler die afgemeld wordt.
B. Het adres van de speler die afgemeld wordt.
C. De geboortedatum van de speler die afgemeld wordt.
D. De naam van het laatste team waar de speler die afgemeld wordt in speelde.
E. De reden van opzegging.

Na ontvangst van de opzegging ontvangt de speler die op heeft gezegd een bevestiging van ontvangst.

Opzeggingen ontvangen na 1 juni kunnen verwerkt worden met inachtneming van de volgende kosten. 

Benjamin en F leden  € 35,-
Junioren C, D, E  € 35,-
Junioren A, B  € 35,-
Senioren € 35,-
Trimhockey € 35,-
Trainingslid € 35,-

Opzeggingen ontvangen na aanvang van het nieuwe hockeyseizoen worden pas het volgende seizoen verwerkt.

Voor vragen kunt u zich wenden tot de penningmeester: penningmeester@dvshockey.nl

Downloads: