Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon *
Mobiel
E-mail *
E-mail factuurontvanger
IBAN nr.
T.n.v.
Activiteiten
HockeyCategorie*
Scheidsnummer
ZaalhockeyCategorie*
Scheidsnummer
Vragen
Zijn er reeds gezinsleden lid van M.H.V DVS, aanklikken indien ja!
Heeft u voorkeur voor een bepaald elftal of spelniveau?
Bent u in het bezit van een scheidsrechterskaart? Zo ja, S.V.P. nummer vermelden.
Voor Benjamins, Mini's en junioren: School, groep/klas, Wil in team bij
Ik meld me aan als vrijwilliger voor (eventueel ouders)*
 
Persoonsgegevens
Uw gegevens worden niet aan derden voor commercieel gebruik uitgewisseld.
Indien dit wel gebeurt, zal hier vooraf toestemming voor worden gevraagd.
Wel zullen, indien noodzakelijk, relevante gegevens worden uitgewisseld met derden die nodig zijn voor lidmaatschap gerelateerde zaken.
Voor het aangaan van het lidmaatschap is akkoordverklaring hiermee verplicht.
*Ik ga hiermee akkoord
Akkoord automatische incasso
Hierbij machtig ik M.H.V DVS om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand IBAN af te schrijven wegens de jaarlijkse contributie
en indien opgegeven andere verenigingsbijdragen.
Indien lid jonger dan 18 is, verklaart zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn met bovenstaande machtigingverstrekking.
Handtekening speler/ouder/verzorger
Gaarne je naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd.
 
Diverse vragen:
BHV-diploma?
EHBO-diploma?
IVA-certificaat?
 
Kennis statuten
Door het aanvinken van deze checkbox wordt aangegeven kennis te hebben genomen van de statuten van M.H.V. DVS.
 
Opmerking