Voorwaarden voor lidmaatschap

Aan het lidmaatschap van M.H.V. DVS te Waalre zijn, zoals bij elke vereniging, een aantal voorwaarden verbonden. Lees de voorwaarden aandachtig door.

Na het versturen van het inschrijfformulier bent u direct aspirant lid. De Technische Commissie en/of Jeugdcommissie zal vervolgens onderzoeken in welk team het nieuwe lid het beste geplaatst kan worden. Na plaatsing wordt u een volwaardig lid. Indien de Technische Commissie en/of Jeugdcommissie niet op korte termijn tot plaatsing kan overgaan wordt u hiervan zo mogelijk direct bij de aanmelding, anders binnen 4 weken op de hoogte gesteld.

Zoals bij iedere vereniging zijn de rechten en plichten van de leden vastgelegd in de statuten en in het huishoudelijk reglement. Deze zijn uiteraard voor alle leden opvraagbaar bij het secretariaat van de vereniging. Via onze statuten zijn alle leden onderworpen aan de reglementen van de KNHB. Ook alle trainers, coaches, teammanagers en andere vrijwilligers zijn lid van onze vereniging en daarmee onderworpen aan de regelgeving. Ieder lid van onze vereniging is akkoord met de reglementen en houdt zich aan de afspraken. De regelgeving kun je hier nalezen: https://www.knhb.nl/over-knhb/reglementen

Het functioneren van een vereniging wordt voor het belangrijkste gedeelte bepaald door de ondersteuning die vrijwilligers aan de vereniging bieden. Op het aanmeldingsformulier staan een aantal mogelijke werkzaamheden aangegeven. Wij stellen het op prijs wanneer u zich voor één of meerdere activiteiten wilt opgeven. Naast deze vrijwillige bijdragen zijn er een aantal verplichtingen die de leden van M.H.V. DVS op zich hebben genomen. De belangrijkste van deze verplichtingen staan hieronder vermeld.

Vervoersregeling junioren
Voor het vervoer van jeugdleden naar uitwedstrijden wordt bij toerbeurt steeds het noodzakelijke aantal ouders aangewezen. Het rijden bij uitwedstrijden is verplicht. Vrijwilligers van de vereniging (coaches, commissieleden enz.) zijn vrijgesteld van deze verplichting.

Clubscheidsrechters
Van alle leden vanaf de C-jeugd wordt (conform het beleid van de KNHB) verwacht dat zij in het bezit zijn of komen van een scheidsrechterskaart en dat zij gedurende het seizoen een aantal wedstrijden fluiten. De arbitragecommissie zorgt voor de noodzakelijke opleiding en het wedstrijdsecretariaat wijst wekelijks de scheidsrechters aan om wedstrijden te fluiten. 


Bardiensten
Volgens een besluit van de Algemene Leden Vergadering zijn de ouders van de jeugdleden, alle senioren en veteranen verplicht een aantal malen per jaar ondersteuning te geven bij de bezetting van de bar in het clubhuis. De indeling hiervan wordt door het wedstrijdsecretariaat en aanvoerders/coaches van de teams verzorgd en via de website gepubliceerd.