Huurovereenkomst met Gemeente Waalre

De Gemeente Waalre heeft het beheer van Sportpark de Aalstervelden, en daarmee de verhuur van de hockeyvelden en de kleedkamers, van Stichting Sportparken Waalre overgenomen. We hebben recent een nieuwe huurovereenkomst met de Gemeente Waalre getekend.

Met ingang van 1 januari 2019 is de Gemeente (weer) verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de sportparken Hoeveland en de Aalstervelden in Waalre. De onderstaande afspraken zijn gemaakt voor de duur van 1 jaar.

•  De Gemeente heeft het onderhoudscontract met BTL overgenomen voor het beheer van groen en onderhoud van de accommodatie.
•  De Gemeente heeft het energiecontract overgenomen van de Stichting naar het eigen raamcontract en berekent deze door aan de verenigingen.
•  De Gemeente heeft met beide voetbalverenigingen en de hockeyvereniging nieuwe huurovereenkomsten afgesloten. Daarmee zijn        de gebruikersovereenkomsten tussen de Stichting en de verenigingen recent ontbonden.
•  De Gemeente heeft de nieuwe SPUK subsidie voor 1 mei 2019 aangevraagd. 
•  Voor de verenigingen is de verenigingscontactfunctionaris het eerste aanspreekpunt voor een aantal zaken die voorgaand bij de Stichting belegd waren.
•  Gemeente en de sportverenigingen plannen eens per maand een periodiek overleg in.

DVS Hockey, DVS Voetbal, RKVV Waalre en de Gemeente Waalre hebben regelmatig overleg over de financiële stand van zaken, het onderhoud van de accommodatie en de toekomstige wensen en verwachtingen. Heb je vragen over deze nieuwe afspraken dan kun je mailen naar secretaris@dvshockey.nl

Clubnieuws overzicht