Berichten van het bestuur

Ook deze week weer informatie van het Bestuur.

Met dit mooie weer is er volop getraind door alle teams, jong en oud. Van Funcky tot Veteraan en de handballers. Gelukkig kan en mag dit.

Vanochtend is er digitaal overleg voorzittersoverleg geweest met de KNHB.  Er zijn verschillende onderwerpen besproken zoals: Rol van de KNHB bij de totstandkoming van landelijke maatregelen en (toekomstige) regelingen; Financiële steunfondsen en solidariteitsbijdrage KNHB; Uitstel Algemene Vergadering KNHB; Competitiestart in september; Toepassing huidige protocollen; Hockeyaanbod zomerperiode

Een paar mededelingen zijn voor ons allemaal heel belangrijk:

  • De clubhuizen vallen niet onder de horecaregeling en moeten gesloten blijven.
  • Alles is erop gericht dat de competities vanaf 1 september weer kunnen worden gespeeld.

Het gebruik van ons Clubhuis is dus nog steeds niet toegestaan. Naar aanleiding van vragen heb ik afgelopen week contact gehad met de gemeente met de vraag of we op basis van de noodverordening toch bestuur en commissies gebruik zouden kunnen laten maken van het clubhuis. Hieronder het antwoord van de ambtenaar van de veiligheidsregio:

Dat klopt, sportgelegenheden blijven vooralsnog gesloten.
Het artikel waarop wordt gedoeld, is het verbod op samenkomsten en de uitzondering daarop om o.a. een uitzondering toe te staan voor 'samenkomsten die noodzakelijk zijn voor de continuering van dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties...'
Teamsamenstelling is geen onderwerp dat strikt genomen alleen kan worden behandeld in een fysieke bijeenkomst dat het wenselijk is snap ik maar geen reden om het toe te staan.
In de toelichting op de noodverordening staat ook dat dit specifieke lid (art. 2.1 lid b) terughoudend geïnterpreteerd moet worden. Te denken valt bijv. aan de organisatie van staatsexamens.
Kortom het clubhuis moet gesloten blijven en officieel kan elders vergaderen met een grote groep beschouwd worden als een verboden samenkomst en kan hiertegen op getreden worden.
Het advies is om ze mee te geven dat vergaderen in het clubhuis niet is toegestaan en op andere locaties in een groter gezelschap stellig afgeraden wordt, omdat dit nu nog als verboden samenkomst kan worden beschouwd.
We hopen dat hier snel meer duidelijkheid en richting over komt vanuit het Rijk.

De informatie in de persconferentie gisteren gaf hoop dat we vanaf 1 juni (net zoals de horeca) ons clubhuis weer zouden kunnen gaan gebruiken. De informatie vanochtend van de KNHB was daar zeer duidelijk over: nee het clubhuis kan niet open. De KNHB hoopt dat wel kan vanaf 1 juli as, maar dat is nog niet zeker. In hun overleg met NOC/NSF en de overheid is dit een steeds terugkerend onderwerp.

Goed nieuws is wel dat alles erop gericht is dat er vanaf 1 september 2020 weer competitie kan worden gespeeld. De KNHB is nu bezig de voorlopige wedstrijdschema’s voor het komend seizoen aan te passen en te publiceren. Dat geeft ons in ieder geval weer meer hoop dat we wedstrijden kunnen gaan spelen na de zomervakantie. Om de competitie te kunnen laten starten zou er wel weer normaal getraind moeten kunnen worden, ook dat is een gespreksonderwerp van de KNHB met de overheid. Ze hopen dat er van af 1 augustus weer normaal getraind zou kunnen worden, maar ook hierover is nog niets zeker.

Onze Technische commissies zijn wel volop bezig met de voorbereidingen, want 15 juni moeten de inschrijvingen bij de KNHB binnen zijn.

Zoals vorige week gemeld moet groot onderhoud aan onze velden worden gepleegd. We weten nog niet wanneer dat plaats gaat vinden. Tijdens het onderhoud kunnen we geen gebruik maken van de velden en dat duurt ongeveer 10 werkdagen. Wel is duidelijk dat het onderhoud aan de lichtmasten deze weken plaats vindt.
Waar we wel mee willen beginnen, is schilderwerk aan de buitenkant dan ons clubhuis. Nu we zo een mooi interieur hebben, mag de buitenkant ook wel een opknapbeurt krijgen. We houden jullie op de hoogte.
Ik hoop dat we in de zomerperiode ook wat extra activiteiten voor iedereen kunnen organiseren.

Financieel valt er niets bijzonders te melden. De gesprekken met de gemeente lopen nog. We blijven een financieel gezonde club.

Vorige week hebben we jullie gevraagd om nog beter de protocollen na te leven, kennelijk lukt dat, want er is door de gemeente gecontroleerd en er zijn geen “overtredingen” geconstateerd. Houden zo!

Jullie kunnen in de volgende nieuwsbrief weer een update van ons verwachten. En indien nodig via de apps.  Mocht je nog vragen hebben, je kan me altijd een mailtje sturen. Het mailadres is voorzitter@dvshockey.nl  We zullen ons best doen om je zo snel mogelijk de antwoorden

Wij hopen dat jullie allemaal weer genieten van de trainingsmogelijkheden en hopen jullie volgend seizoen allemaal weer te kunnen zien in ons mooie clubhuis, maar voor nu:

Veel plezier met de trainingen en blijf gezond 

Houd je aan de afspraken

Namens het bestuur

Cornelie Kaptein
Voorzitter

Clubnieuws Overzicht