Het begint bij jou!

Aan het begin van een nieuw seizoen willen we als club jullie aandacht vragen voor de gedragsregels zoals die door de club zijn vastgesteld.

Coaches, teammanagers en trainers maken duidelijke afspraken met spelers en ouders aan het begin van het seizoen. DVS Hockey heeft in een gedragscode onze verwachtingen beschreven van vrijwilligers, spelers, ouders, supporters en de sportbegeleiders van onze hockeyclub!

Het is belangrijk dat deze gedragsregels (in hoofdlijnen) bekend zijn. Lees ze goed door. Misschien nog wel belangrijker: spreek elkaar er op aan als regels niet worden nageleefd!

De coaches, teammanagers en trainers zijn het eerste aanspreekpunt voor ouders en spelers. Zij communiceren over trainingen en wedstrijden. Zij maken (team)afspraken met ouders en spelers en stemmen regelmatig af over organisatorische teamzaken.

Sportiviteit, respect, hockey-ontwikkeling en plezier zijn belangrijke pijlers bij M.H.V. DVS. Wij wensen iedereen een sportief nieuw hockeyseizoen!

Clubnieuws Overzicht