Berichten van het bestuur

Het blijft maar mooi weer en dan kunnen we gelukkig goed (corona-veilig) gebruik maken van ons terras. Nu het nog zo mooi weer is geeft dat nog geen problemen, maar we zijn wel aan het kijken of we binnen de regels een ruimer gebruik kunnen gaan maken van de accommodatie. We zien op dit moment nog geen mogelijkheid om de regels met betrekking tot het gebruik van clubhuis en kleedkamers te verruimen.  

Save the date voor de ALV: 27 oktober 2020. Dit staat al een tijdje op de site, maar gezien de huidige coronamaatregelen zal het bestuur in de komende vergadering beslissen of en hoe de ALV kan plaats vinden.

De Corona-spoedwet geeft hiervoor 3 mogelijkheden.
Het bestuur kan kiezen voor het houden van een vergadering via elektronische weg, ook als dit niet in de statuten geborgd is. Maar de ALV uitstellen met een maximale termijn van 4 maanden is ook een mogelijkheid. Door de tijdelijke wet, die met terugwerkende kracht is ingegaan op 16 maart jl, zijn er de volgende mogelijkheden voor het organiseren van een ALV:

 • De ALV uitstellen.
  Dat kan tot 4 maanden na de datum waarop de ALV (volgens de statuten) gehouden zou moeten worden. Dat geldt dus ook voor het vaststellen van de jaarrekening. Als de lopende besluitvorming van de vereniging niet in problemen komt, dan is dit zeker een mogelijkheid.
 • De ALV als niet fysieke bijeenkomst voorbereiden en de stemmen vooraf ophalen.
  In dit geval worden alle stukken en gevraagde besluiten vooraf per e-mail opgestuurd naar alle leden en vraagt men om vooraf te stemmen en/of vragen in te dienen. Voor het indienen van vragen moeten de leden tot uiterlijk 72 uur voorafgaand aan de algemene vergadering in de gelegenheid worden gesteld. Tijdens de ALV zelf, die als webcast via Teams, Zoom of andere tool wordt gehouden, worden de vragen beantwoord en moeten de antwoorden op de website van de vereniging worden geplaatst of via een elektronisch communicatiemiddel toegankelijk worden gemaakt voor de leden.
 • Volledig online ALV inclusief stemtool organiseren.
  In dit geval wordt de ALV op normale wijze voorbereid, maar wordt de vergadering uitgezonden via Teams, Zoom, Google, of een andere tool en kunnen de leden tijdens de vergadering digitaal stemmen. 

Noodkreet van het bestuur
We hebben het al vaker gemeld: we zijn dringend op zoek naar bestuursleden en commissieleden. Met name de bestuursfunctie "Verantwoordelijke voor bar, horeca, accommodatie en activiteiten" en leden voor de materiaalcommissie zijn essentieel voor de dagelijks gang van zaken op de club. Als we daar geen betrokken leden voor vinden, zullen we daar op een andere manier invulling aan moeten geven. Te denken valt dan aan een beheerder, die deze zaken gaat beheren en uitvoeren. Dat gaat jammer genoeg niet voor niets en aan een vergoeding moet dan wel gedacht worden. Iets wat niet echt past bij de sfeer en doelstelling van onze DVS: Van, Voor en Door de leden. Wij hopen dat er toch nog ouders of leden zich beschikbaar stellen voor deze belangrijke, maar ook zeker leuke, taken. Je kan me hierover altijd bellen of mailen of een van de overige bestuursleden aanspreken. 

Corona
Tot nu toe is het heel goed gegaan maar Ik vraag iedereen nadrukkelijk zich aan de regels te houden en ook anderen erop aan te spreken als dat niet zou gebeuren. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de COVID-19 regels zo goed mogelijk na te leven.

Vanuit het bestuur is Cornelie Kaptein ‘’Corona-verantwoordelijke’’ en kunnen jullie appen met vragen die betrekking hebben op ‘’trainen tijdens COVID-19’. Cornelie is elke werkdag te bereiken tussen 16.00 uur en 20.30 uur op het telefoonnummer: 06-23924418.

De regels zijn langzamerhand vast wel bekend, maar toch:

 1. Houd 1,5 meter afstand tot anderen (behalve tijdens het sporten). Dit geldt niet voor kinderen t/m 12 jaar, jongeren 13 t/m 17 jaar onderling, personen die tot hetzelfde huishouden/gezin behoren.
 2. Blijf thuis bij klachten en laat je testen. Ook als een huisgenoot klachten heeft of positief getest is op COVID-19. Blijf in elk geval thuis totdat de testuitslag bekend is. Omdat u tot 10 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuisblijven tot 10 dagen na het laatste contact;
 3. Nies/hoest in je elle boog
 4. Geef geen handen maar was je handen wel regelmatig
 5. Ben je in een oranje of rood aangemerkt gebied geweest? Blijf dan 10 dagen in thuisquarantaine en kom niet naar DVS Hockey
 6. Elke bezoeker van het clubhuis moet zich via een QR-code registreren. Registratie geldt voor alle leeftijden en alle personen (dus zowel spelers, trainers, coaches, ouders, supporters, vrijwilligers, begeleiding) 
 7. Kleedkamers blijven gesloten op aanraden van de KNHB

Ook de KNHB heeft gedrag regels gepubliceerd; deze zijn te vinden op de KNHB-site en zijn hieronder te downloaden. We houden jullie op de hoogte van eventuele veranderingen. Ook zijn er regels voor het verplaatsen van wedstrijden als er corona bij een speler of speelster is geconstateerd. Deze regels zijn ook op de site van de KNHB te vinden. 

Blijf gezond en is een actieve rol in het bestuur of een commissie iets voor jou?

 Namens het bestuur

Cornelie Kaptein
Voorzitter

 

Downloads:

Clubnieuws Overzicht