Zaalhockey 2020 - 2021

De zaalcompetitie gaat deze winter in aangepaste vorm toch door. Maar voor clubs/teams die liever op het veld blijven doorspelen, wordt een mid-wintercompetitie gehouden.

Dat heeft het bondsbestuur van de KNHB deze week besloten, nadat een eerdere beslissing vanwege de complexiteit was uitgesteld. Bij de hockeyclubs heerst namelijk grote verdeeldheid over deelname aan de zaalcompetitie: er zijn zowel voorstanders als tegenstanders, zo blijkt uit de inventarisatie die de bond de afgelopen weken heeft gehouden. Door de zaalcompetitie te laten doorgaan en óók een midwintercompetitie op het veld te houden, wil de hockeybond iedereen de kans bieden om deze winter te kunnen hockeyen.

De KNHB maakt wel als voorbehoud dat een of beide competities kunnen worden afgelast, als de overheid besluit tot strengere coronamaatregelen. Clubs kunnen tot en met 12 oktober hun wensen ten aanzien van de zaalhockeycompetitie bij de hockeybond kenbaar maken. Eventueel eerder gedane inschrijvingen kunnen tot die datum nog worden teruggedraaid maar er kunnen ook alsnog teams worden aangemeld. Clubs kunnen zowel teams voor de zaal als voor midwintercompetitie teams inschrijven. Spelers mogen ook in beide competities uitkomen.

Aanpassingen in opzet zaalcompetities seizoen 2020-2021
Op basis van de input die de KNHB heeft opgehaald bij diverse verenigingen en andere stakeholders is besloten dat zaalhockey mogelijk is mits een aantal aanpassingen ten opzichte van de reguliere en algemeen bekende zaalhockeycompetitie-opzet worden gedaan:

Vanzelfsprekend gelden allereerst alle eventuele maatregelen en richtlijnen van de overheid. De KNHB volgt sinds het begin van de coronacrisis de overheid en zal dit blijven doen, ook als dit impact heeft op het doorgaan van de competities.

Er zijn dit gehele zaalseizoen geen toeschouwers welkom bij zaalhockeywedstrijden. Alleen spelers, hun begeleiding, rijouders van jeugdteams* en benodigde vrijwilligers zoals scheidsrechters en zaalleiding kunnen in de zalen aanwezig zijn. Met deze maatregel wil de KNHB de druk op de vele vrijwilligers van de verenigingen verminderen en drukte in de zalen voorkomen.

Teams spelen of op dezelfde dag twee keer achter elkaar op dezelfde locatie tegen dezelfde tegenstander of spelen 1 (langere) wedstrijd per speeldag. Hierdoor wordt het aantal wisselmomenten tussen wedstrijden én het aantal reisbewegingen sterk teruggebracht. Normaal gesproken worden alle competities in meerluiken gespeeld (meerdere wedstrijden op één dag). Bij deze meerluiken zijn veel personen tegelijkertijd in één faciliteit aanwezig, een of meerdere teams spelen niet én er wordt regelmatig gewisseld van tegenstander. Daarom is deze opzet voor dit seizoen aangepast. Het aanpassen van het format kan wel betekenen dat het aantal speelminuten iets afneemt. De KNHB probeert dit waar kan te beperken met inachtneming van voldoende wisseltijd tussen teams.

Aanpassingen in opzet zaalcompetities seizoen 2020-2021

 • De poules worden door de KNHB zoveel mogelijk regionaal/ lokaal ingedeeld ook al worden hierdoor de verschillen binnen de poules iets groter. Hiermee beperkt de KNHB het reizen tussen regio’s.
 • De poule-indeling van de competities voor junioren en jongste jeugd wordt, evenals andere seizoenen, gebaseerd op de tussenstanden van de lopende veldhockeycompetities en/of indelingsopgave van de verenigingen.
 • Er vindt komend seizoen geen promotie of degradatie plaats bij de senioren. Seizoen 2021-2022 start met de poule-indeling die volgt op seizoen 2019-2020 (na toepassing van promotie en/ of degradatie). Reden voor deze beslissing is dat een aanzienlijk aantal verenigingen dit jaar vanwege hen moverende redenen geen seniorenteams heeft ingeschreven. De KNHB vindt het vanwege de bijzondere omstandigheden dit jaar niet op zijn plaats om wel met promotie en/of degradatie te werken.
 • De poule-indeling van de competities voor senioren (niet de Hoofdklasse en Topklasse voor standaardteams) komt op eenzelfde wijze als andere seizoenen tot stand: de posities van teams die komend seizoen niet deelnemen, worden ingevuld door andere teams.
 • Net als tijdens andere zaalseizoenen is het niet mogelijk om afgelaste wedstrijden in te halen.

Inschrijving en teambijdrage zaalhockeycompetities seizoen 2020-2021
Hoewel de formele inschrijving voor seizoen 2020-2021 inmiddels is gesloten, wil de KNHB alsnog de ruimte geven aan verenigingen om, op basis van bovenstaande, te besluiten wel of niet deel te nemen aan de zaalhockeycompetities, teams toe te voegen of juist terug te trekken. Aan alle verenigingen is verzocht om uiterlijk 12 oktober 2020 door te geven of de inschrijving in stand blijft of welke wijzigingen er moeten worden doorgevoerd.

Het kan zijn dat, door het niet deelnemen van een aantal verenigingen in een specifieke regio, het niet mogelijk is om in die bepaalde regio een passende competitie van de grond te krijgen. Mocht dat het geval zijn, dan schakelt de competitieleiding zo snel mogelijk met betrokken verenigingen om te bespreken of er toch een oplossing gevonden kan worden.

Midwintercompetities seizoen 2020-2021
Komende winter biedt de KNHB naast de zaalcompetities ook midwintercompetities aan. Een vereniging kan ieder gewenst (senioren en jeugd) team hiervoor inschrijven en, bij voldoende teams in een regio, organiseert de KNHB de competitie. Aan dit aanbod voegt de KNHB ook een Sevens-competitie bij de senioren toe. Dat biedt de verenigingen de mogelijkheid teams samen te stellen uit teams die normaal gesproken in een elftal spelen.

De KNHB heeft besloten net als eerdere jaren geen teambijdrage in rekening te brengen voor de midwintercompetitie 2020-2021, ook nu het een uitgebreider aanbod omvat, om zo de verenigingen financieel tegemoet te komen.

In grote lijnen ziet de Midwintercompetitie 2020-2021 er als volgt uit:

 • Jongste Jeugd:
  Inschrijving open voor 3-, 6- en 8-tallen, 1 wedstrijd per dag, spelen in januari en begin februari
 • Junioren:
  Inschrijving open voor 11-tallen, 1 wedstrijd per dag, spelen in december (1x), januari en februari
 • Senioren:
  Inschrijving open voor Sevens-teams en 11-tallen, 1 wedstrijd per dag, spelen in december (1x), januari en februari

De wedstrijden worden buiten de schoolvakanties gepland en de KNHB wil ernaar streven dat elk team 4 of 5 wedstrijden kan spelen. Indien een vereniging teams inschrijft gaat de KNHB ervan uit dat de vereniging ook capaciteit heeft op het eigen complex om wedstrijden te spelen. Normaal gesproken is een van de charmes van de midwintercompetitie dat een groot aantal teams naar één locatie gaat en vervolgens in meerluiken wedstrijden speelt. Dat is op dit moment helaas niet mogelijk. De KNHB deelt de wedstrijden dus in zoals een regulier veldhockeyprogramma.

Zaalhockey DVS
We kunnen, vooralsnog, dus zaalhockeyen. Wij hopen dat dit voor iedereen acceptabel is. Ook voor de verhuurder van het Hazzo is het belangrijk dat het doorgang kan vinden. We denken dat we heel goed de richtlijnen in acht moeten nemen. Mocht een team besluiten dat deelname niet past, is het misschien een idee om alleen af te zien van de wedstrijden en wel de trainingen af te nemen, zodat de verhuurder toch de inkomsten heeft en we in de winter kunnen trainen. Graag hoort de zaalcommissie van alle teams wat hun gedachte is over de komende winter. Hiervoor kan men contact op nemen met Paul Jonker via zaalhockey@dvshockey.nl

Clubnieuws Overzicht