Onderzoek naar homoacceptatie in hockey

Alhoewel de meeste tophockeyers in Nederland zeggen dat zij geen probleem hebben met homoseksualiteit denkt 40 procent van de spelers in de hoofd-, promotie- en overgangsklasse ook dat het moeilijk is om in de hockeywereld uit de kast te komen. Dat is een van de belangrijkste uitkomsten van een onderzoek naar homoacceptatie, uitgevoerd door het Mulier Instituut in opdracht van de Alliantie Gelijkspelen 4.0*.

De KNHB vond het belangrijk dat er onderzoek werd gedaan naar de acceptatie van homoseksualiteit en werkte dan ook graag mee aan het onderzoek. De uitkomsten bieden nieuwe inzichten en handvatten om richting te geven aan een van de speerpunten van de nieuwe strategie van de hockeybond: inclusiviteit. Samen met de Alliantie gaat de KNHB daarmee aan de slag.

Aan de resultaten van het onderzoek werd deze week ook aandacht besteed door hockey.nl en SportknowhowXL. In het artikel van SportknowhowXL spreken de beide bondscoaches Annan en Caldas zich uit over dit onderwerp, terwijl hockey.nl onder andere contact had met KNHB-manager Verenigingsdienstverlening Arno den Hartog en onderzoekster Agnes Elling van het Mulier Instituut. De factsheet met de belangrijkste resultaten vind je hieronder.

* De Alliantie Gelijkspelen (AG4.0) is een samenwerkingsverband van verschillende organisaties om acceptatie van LHBTI+ personen in de sport te bevorderen. Naast de John Blankenstein Foundation zijn voetbalbond KNVB, hockeybond KNHB, sportkoepel NOC*NSF en Stichting Roze Voetbal Fanclubs (RVFC) de andere partners in de Alliantie Gelijkspelen. De alliantie komt voort uit de emancipatienota ‘Gewoon homo zijn’ (2008-2011) en wordt ondersteund door de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Downloads:

Clubnieuws Overzicht