Ken jij het Waalres Sport- en Beweegakkoord al?

In september 2020 hebben verschillende Waalrese sportorganisaties en –verenigingen, zorgaanbieders, onderwijs, kinderopvang, ouderenorganisaties, betrokken inwoners en maatschappelijke partners samen met de Gemeente Waalre een lokaal Sport- en Beweegakkoord getekend. Samen hebben zij de ambitie om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen in ons dorp. Dat is zeker in deze coronaperiode extra belangrijk. 

Onze ambities en plannen voor 2021 en 2022
In het Sport- en Beweegakkoord hebben we verschillende ambities en acties benoemd.
Zo gaan we er de komende twee jaar voor zorgen, dat het aanbod aangepast sporten voor sporters met een beperking beter vindbaar en toegankelijk is. Want sporten is voor iedereen!
Ook gaan we ouderen meer betrekken bij de sport- en beweegaanbieders. Dat kan natuurlijk in de vorm van deelname aan een sport- of beweegactiviteit, maar ook in de rol van vrijwilliger bij een activiteit.
Verder heeft het verbeteren van de motorische vaardigheden bij kinderen van 0-4 jaar onze nadrukkelijke aandacht. Want een goede motoriek vormt de basis voor een leven lang met plezier sporten en bewegen. Veilig buiten spelen voor de jeugd is óók erg belangrijk voor de ontwikkeling. Daarom gaan we ook daar veel aandacht aan besteden, en dan vooral voor de tiener-doelgroep.
Ook voor de sportverenigingen zelf ligt er een ambitie vast in het akkoord. En dan met name op de toekomst van de verenigingen. De ambitie is om verenigingen, gemeente Waalre en partners uit andere sectoren (scholen, KBO, etc.) meer samen te laten werken. Veel verenigingen kampen met dezelfde uitdagingen. Door meer én beter samen te werken, valt er veel meer winst te behalen. Tot slot werkt de kopgroep aan een huisreglement met richtlijnen om sportiviteit en respect te stimuleren.

De eerste stappen zijn gezet
Eind 2020 hebben we de eerste stap al gezet. We hebben ons aangesloten bij Uniek Sporten Zuid-Brabant. Deze samenwerking richt zich op het toegankelijk maken van sport en bewegen voor mensen met een beperking. We hebben een sportcoach aangesteld voor 3,5 uur per week die het lokale aanbod in kaart brengt, zichtbaar maakt en kijkt of dit aanbod uitgebreid kan worden in overleg met de sportaanbieders. Binnenkort stellen we de sportcoach aan je voor. 

We zullen je regelmatig op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen via deze nieuwsbrief.

Voor nu: blijf gezond en in beweging!

Met vriendelijke groet,

Kopgroep Waalres Sport- en Beweegakkoord

Clubnieuws Overzicht