Berichten van het bestuur

Nu de lock-down (nu met avondklok) maar voortduurt, hebben wij het verzoek gehad van de handbalvereniging of zij wederom gebruik mogen maken van onze velden om met hun jeugd  te trainen. 

Natuurlijk hebben wij daar positief op gereageerd en op zaterdagochtend maken de Tijgers voorlopig weer gebruik van onze velden. Net zoals in de eerste lock-down houden zij zich natuurlijk aan alle regels die gelden met betrekking tot het sporten tijdens corona. Het is fijn om in deze tijd ook wat voor andere sportverenigingen te kunnen doen.

Zo ook de samenwerking met de hockeyschool van Marcel Balkestein. Om ook weer wat extra’s te kunnen aanbieden aan onze jeugd organiseert de Hockeyschool weer speciaal voor DVS clinics. Meer informatie hierover vind je elders in de nieuwsbrief. Ik hoop dat veel kinderen gebruik kunnen en willen maken van deze mogelijkheden. 

Natuurlijk wordt er door de verschillende commissies hard gewerkt aan de voorbereidingen voor het herstarten van de competitie en wordt er ook al gekeken naar het volgend seizoen.
Daarnaast is Remco ( bestuurslid algemene zaken) volop bezig met allerlei zaken in en om het clubhuis. Zo is de buitenverlichting weer op orde gebracht en zijn we bezig met de vervanging van de CV ketels. Er is regelmatig overleg met de gemeente over o.a. het onderhoud van onze velden en het terrein.
Zoals jullie waarschijnlijk wel weten is Jolanda (van de ledenadministratie) gestopt. Jammer genoeg hebben we niemand kunnen vinden die haar taken over wil nemen. Om deze werkzaamheden op te vangen zullen we een groter beroep gaan doen op de zelfwerkzaamheid van onze leden. Zoals tegenwoordig heel gewoon is kan je via de DVS site inloggen. Je kan dan zelf je persoonlijke gegevens aanpassen en je aan- of afmelden als lid.  Onze secretaris zal op de achtergrond e.e.a. in de gaten houden en communiceren met de commissies als dat nodig blijkt te zijn. Als met deze werkwijze er te veel dingen fout gaan, zullen we alsnog over moeten gaan tot uitbesteding van deze werkzaamheden. We zouden het natuurlijk helemaal te gek vinden als we toch nog iemand vinden voor de ledenadministratie. 

Er wordt dus op de achtergrond hard gewerkt door het bestuur en onze commissies. We blijven echter wel op zoek naar (ouders van) leden die iets extra’s kunnen en willen doen voor de vereniging. Te denken valt aan mensen voor de sponsorcommissie, de materiaalcommissie of de activiteitencommissie. Ook heeft het bestuur nog steeds een vacature. We begrijpen heel goed dat, met het thuiswerken en de kinderen helpen met hun schoolwerk, er nu misschien niet zo veel vrije tijd is. Maar als we straks weer gewoon naar school, kantoor of werk gaan, komt er misschien wel wat tijd vrij om de club te kunnen helpen. 

Blijf sporten en blijf gezond!

Namens het bestuur

Cornelie Kaptein
Voorzitter
voorzitter@dvshockey.nl

 

Clubnieuws Overzicht