Algemene Ledenvergadering

Het seizoen is begonnen en dat betekent dat het bestuursjaar er bijna opzit.

Het bestuur wil eenieder uitnodigen voor de ALV op donderdag 21 oktober. De precieze invulling van de avond is nog niet bekend, maar zet deze datum vast in je agenda!

Bestuursupdate Overzicht