Verslag ALV 3 maart 2023

Op vrijdag 3 maart vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. In deze vergadering presenteerde het bestuur de jaarrekening en de begroting voor het nieuwe seizoen. 

De aanwezige leden hadden enkele vragen en opmerkingen maar gingen akkoord met de stukken en voorstellen.

Daarnaast stond een update van de statuten op de agenda, want vanwege de Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen moest deze gewijzigd worden.

Onder groot applaus is het nieuwe bestuurslid voor Sponsoring en Wedstrijdzaken, Thom Dijkshoorn, geïnstalleerd.

Tot slot zijn Iwan en Ed uitgeroepen tot "Lid van Verdienste".  Beiden hebben in verschillende rollen ontzettend veel voor de club gedaan en zetten dat hopelijk nog vele jaren voort met het enthousiasme wat we allemaal van hen kennen. Beide heren hebben een bloemetje gekregen als dank voor hun inzet en om hen te feliciteren met deze eervolle benoeming.

Bestuursupdate Overzicht