Belangrijk nieuws: Contributie & Trainersvergoeding voor Seizoen 23/24

Beste leden, ouders en verzorgers,
 
We willen jullie op de hoogte stellen van een besluit dat onlangs is genomen door het bestuur van Hockeyclub DVS. Vanaf september 2023 zal de contributie met 8% worden verhoogd, afgerond naar hele getallen. De contributie voor het komende seizoen wordt eind september geïnd.
 
 

Deze beslissing is genomen om ervoor te zorgen dat onze club financieel gezond blijft en we kunnen blijven investeren in onze faciliteiten en trainers. Deze verhoging is in lijn met de eerdere goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering (ALV), die een maximumverhoging van 10% had goedgekeurd om de stijgende kosten als gevolg van inflatie op te vangen.

Het bestuur heeft zijn best gedaan om de impact op onze leden zo klein mogelijk te houden. We begrijpen dat dit nieuws voor sommigen onverwacht kan zijn, maar we willen benadrukken dat we ons inzetten om de kwaliteit van onze club te behouden.

We nodigen jullie uit om naar de Algemene Ledenvergadering (ALV) te komen op donderdag 26 oktober. Dit is een goede gelegenheid om eventuele vragen of opmerkingen over de contributieverhoging te bespreken.

Daarnaast willen we ook positief nieuws delen: de verhoging van de trainersvergoeding, eerder goedgekeurd door de ALV, zal dit seizoen worden doorgevoerd. Hiermee willen we onze gewaardeerde trainers ondersteunen en aanmoedigen om hun fantastische werk voort te zetten. Als je interesse hebt om je aan te melden als nieuwe trainer, neem dan gerust contact op via TC@dvshockey.nl.

We begrijpen dat veranderingen in de contributie gevoelig liggen, maar we hopen dat jullie begrip hebben voor de noodzaak ervan en blijven genieten van de unieke hockeyervaring die Hockeyclub DVS te bieden heeft.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Hockeyclub DVS

Bestuursupdate Overzicht