ALV 26 oktober

Op donderdag 26 oktober a.s. is de jaarlijkse ALV.

Tijdens deze vergadering wordt er terug gekeken op het afgelopen bestuursjaar en kunnen alle leden hun visie op het beleid en het bestuur van de club kenbaar maken.

De voorbereiding door het bestuur voor deze vergadering loopt volgens planning.

Wil je graag je stem laten horen en je mening geven, kom dan op 26 oktober om 20u naar het clubhuis voor de ALV.

Vragen? Mail dan naar secretaris@dvshockey.nl

Bestuursupdate Overzicht