Gehandicaptenparkeerplaats DVS

In december 2023 heeft B&W van Waalre besloten dat, in het kader van inclusiviteit en toegankelijkheid, er een parkeerplaats speciaal voor gehandicapten ingericht dient te zijn op de parkeerplaats van DVS.

Hiervoor heeft de gemeente het laatste parkeervak aan de linkerzijde, vanaf de Arembergstraat, aangewezen (zie foto). Mochten er geen bezwaren worden ingediend bij de gemeente naar aanleiding van dit besluit, zal op korte termijn een verkeersbord worden geplaatst, waarna er alleen maar met een geldige gehandicaptenkaart geparkeerd mag worden in dit vak. Overtreding zal bestraft worden met een, hoge, boete.

Clubnieuws Overzicht