De hockey gedragscode

Onze hockeyclub is een veilige en sociale sportomgeving, waar iedereen welkom is. Sportiviteit en respect staan hoog op de agenda. Onderstaande gedragscode beschrijft in hoofdlijnen onze verwachtingen van vrijwilligers, spelers, ouders, supporters en de sportbegeleiders van onze hockeyclub.

Respect voor de club en vrijwilligers

 • Onze sportbegeleiders, commissieleden en bestuursleden zijn vrijwilligers. Vrijwilligers worden met respect behandeld.
 • Iedereen gaat zorgvuldig en netjes om met spullen van de club en van anderen.
 • Iedereen ruim afval op en vraag anderen dat ook te doen.
 • Iedereen respecteert het terrein “Sportpark de Aalstervelden”, de buren van DVS Voetbal en de bewoners van de Arembergstraat.
 • Iedereen parkeert op de daartoe bestemde plekken; wees sportief en kom zoveel mogelijk op de fiets.
 • Ons sportpark is verboden terrein (ook voor leden) op momenten dat er geen sportactiviteiten zijn en het clubhuis gesloten is.
 • Roken is niet toegestaan op de velden, in de kleedkamers en in het clubhuis.
 • Alcohol onder de 18 jaar en drugsgebruik (of het verhandelen daarvan) zijn verboden.
 • Iedereen is bekend met de DVS uitgangspunten rondom het gebruik van digitale communicatiemiddelen en social media. Uitingen mogen geen  negatieve uitwerking hebben op de club, de teams, de coaches, de trainers, de scheidsrechters of andere vrijwilligers.

M.H.V. DVS is lid van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB). Wij conformeren ons aan de richtlijnen van de hockeybond. Maar we hanteren ook de gedragsregels die zijn opgesteld door NOC*NSF. Deze gedragsregels gelden voor alle sportbegeleiders; coaches, trainers, teammanagers en scheidsrechters. Trainers en coaches zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor een veilig sportklimaat. Via onze hockeyclub kan deze (gratis) VOG aangevraagd worden. Wij vinden het belangrijk dat spelers, ouders en/of supporters ook duidelijk weten welk gedrag wel en niet is toegestaan.

Spelers

 • Spelers maken duidelijke teamafspraken met de trainer/coach en komen deze afspraken na.
 • Spelers zijn gemotiveerd en laten een goede inzet zien tijdens wedstrijden en trainingen.
 • Spelers zijn respectvol naar teamgenoten, tegenstanders, sportbegeleiders en scheidsrechters.
 • Spelers accepteren en respecteren de beslissingen van de scheidsrechter tijdens een (oefen)wedstrijd.
 • Spelers dragen tijdens een (oefen)wedstrijd altijd een bitje, scheenbeschermers en het officiële M.H.V. DVS tenue.
 • Spelers voeren vóór iedere wedstrijd de ‘Shake Hands’ uit: line up bij de middenstip, handen schudden en de tegenstander een prettige wedstrijd wensen.
 • Spelers bedanken na de wedstrijd tegenstanders en scheidsrechters.
 • Spelers drinken na afloop met de tegenstander iets in het clubhuis.
 • Spelers ruimen samen het veld op, spelers zijn zelf verantwoordelijk voor hun spullen.

Ouders/supporters:

 • Ouders komen de teamafspraken na (m.b.t. het rijden naar uitwedstrijden, bardiensten draaien en aanmoedigen tijdens de wedstrijdjes).
 • Ouders moedigen hun kinderen op een positieve manier aan tijdens de wedstrijd. Aanmoedigen is anders dan aanwijzingen geven. Aanwijzingen geven is verwarrend en leidt af. De coach/trainer maakt afspraken met het team.
 • Ouders zijn positief en correct naar de spelers, de coaches, de trainers en de scheidsrechters/spelbegeleiders tijdens de wedstrijd.
 • Ouders bemoeien zich niet met de arbitrage; de scheidsrechter beslist altijd!
 • Vragen over wedstrijdopstelling, wisselbeleid of training? Ouders bespreken deze vragen na een wedstrijd of training.

De coach is verantwoordelijk voor alle teamactiviteiten voor, tijdens en na de wedstrijden. De coach beslist over de spelstrategie en opstelling. De spelers volgen de aanwijzingen van de coach op. De trainer is eindverantwoordelijk voor de wekelijkse trainingen. De trainer bepaalt het trainingsprogramma. De teammanager ondersteunt het team in organisatorische zin.

Coach

 • De coach maakt duidelijke afspraken met het team en de trainer(s) over de (leer)doelstellingen van het hockeyseizoen.
 • De coach ziet toe op het nakomen van afspraken en spreekt spelers, ouders of spelbegeleiders aan indien afspraken niet worden nagekomen.
 • De coach brengt kinderen spelplezier en respect bij voor teamgenoten, de tegenstanders en de scheidsrechters.
 • De coach viert successen en leert kinderen ook omgaan met verliezen.
 • De coach maakt duidelijke teamafspraken met het team, ouders en sportbegeleiders (over spel, houding en huishoudelijke zaken).
 • De coach kent de actuele spelregels, de competitieregels, de gedragsregels en de tuchtregels van de KNHB. De coach leeft deze regels na.
 • De coach geeft zelf het goede voorbeeld en gedraagt zich als ambassadeur van M.H.V. DVS.
 • De coach accepteert geen onsportief of ongewenst gedrag.
 • De coach is positief en stimulerend.

 Trainer

 • De trainer maakt duidelijke afspraken met het team en de coach over de (leer)doelstellingen van het hockeyseizoen.
 • De trainer ziet toe op het nakomen van teamafspraken (zoals op tijd komen, bitje en scheenbeschermers zijn verplicht ook tijdens een training, geen horloges en sieraden dragen, etc.).
 • De trainer leert spelers hockeytechnieken en -tactiek, de spelregels en stimuleert samenwerking in een team.
 • De trainer kent de actuele spelregels, de competitieregels, de gedragsregels en de tuchtregels van de KNHB. De trainer leeft deze regels na.
 • De trainer geeft zelf het goede voorbeeld en gedraagt zich als ambassadeur van M.H.V. DVS.
 • De trainer accepteert geen onsportief of ongewenst gedrag.
 • De trainer is positief en stimulerend.
 • De trainer geeft iedereen aandacht en behandelt de spelers gelijkwaardig en met respect.

 Teammanager

 • De teammanager ondersteunt de coach, de trainer en het team door de praktische zaken van het team te regelen en te communiceren.
 • De teammanager kent de teamafspraken en zorgt dat deze nageleefd worden.
 • De teammanager helpt ouders herinneren aan hun rol langs de lijn (positief aanmoedigen, geen aanwijzingen),
 • De teammanager ontvangt bij een thuiswedstrijd de tegenstander.
 • De teammanager zorgt dat het thuisspelende team en de tegenstander drinken krijgen na de wedstrijd. De DVS coaches, de gast-coaches en de scheidsrechters krijgen consumptiebonnen voor koffie, thee of frisdrank. 
 • De teammanager zorgt dat de wedstrijdformulieren tijdig zijn ingevuld en (digitaal) ingediend.
 • De teammanager organiseert extra (hockey)activiteiten voor het team.

 Scheidsrechter

 • De scheidsrechter is duidelijk, daadkrachtig, fluit onpartijdig en met respect voor beide partijen.
 • De scheidsrechter stimuleert fair play en zorgt dat de teams de Shake Hands uitvoeren.
 • De spelbegeleider legt eventueel de Jongste Jeugd teams uit waarom er gefloten wordt (daar leren de allerkleinste spelers van).
 • De scheidsrechter hanteert altijd het uitgangspunt “veiligheid gaat voor alles!”
 • De scheidsrechter accepteert geen onsportief of ongewenst gedrag.
 • De scheidsrechter kent de actuele spelregels, de regels rondom speelgerechtigheid, de competitieregels, de gedragsregels en de tuchtregels van de KNHB. De scheidsrechter leeft deze regels strikt na.
 • De scheidsrechter zorgt dat de wedstrijdformulieren direct na een wedstrijd worden ingevuld.